Alla samlingar
E-post
Skapa sökmapp
Skapa sökmapp
Christina Jönsson avatar
Skrivet av Christina Jönsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om man t.ex. vill radera e-post som är ett år gamla kan det vara omständligt att gå igenom alla mappar och ta bort e-posten manuellt. Lösningen på detta är att skapa en sökmapp, där urvalet definieras.

Dessa är stegen för att skapa en sökmapp i webbmailen:

 1. Se till att ha e-post-fliken vald i vänsterspalten.

 2. Högerklicka på någon av mapparna (i den andra kolumnen från vänster).

 3. Välj Skapa ny sökmapp.

 4. Ange ett namn på denna sökmapp som beskriver dess funktion.

 5. Se till att E-post är valt som Typ.

 6. Beroende på sökningens omfattning kan antingen Markerade mappar eller Alla mappar väljas för Verkställ.

 7. Beroende på valet i föregående punkt skall ev. de tänkta mapparna markeras i mapprutan längst ner.

 8. Själva sökningen definieras i textrutan Filter. För datumsökningar skall sökorden after: och before: användas på följande vis:
  before:2020-01-01 eller after:2020-01-01

 9. Klicka på OK.

Nu finns den nyskapade sökmappen i mappstrukturen under mappen Sökmappar. Om alla mail i denna mapp skall raderas, kan man högerklicka på den mappen och välja Hantera innehåll -> Töm mapp.

OBS! Tar man bort mappen är det bara mappen som försvinner, inte de e-post som ligger i den.

Fick du svar på din fråga?