Alla samlingar
Domäner
Skapa DMARC records
Skapa DMARC records

Hur du sätter upp dmarc records i dns hos vaia

Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

DMARC kräver att man har DKIM och SPF, sen använder man DMARC för att berätta för andra vad som ska hända om ett mail inte validerar mot DKIM och/eller SPF.

R i DMARC står för reporting. Det skickas alltså rapporter via e-post "dagligen" så man vet vilka som försöker använda din domän för att skicka e-post. DMARC är lite för riskfyllt att skapa automatiskt, då vi aldrig vet hur hårda inställningar du vill ha på din domän.

Om du vill ha det på din domän kan du faktiskt fixa det hos oss! Domänen MÅSTE finnas i vår DNS och du MÅSTE se till att du har SPF- och DKIM-poster i zonen. Alla kunder som finns hos oss rekommenderas SPF i kundzonen och DKIM sätts per automatik om domänen finns i vår e-postserver. Om dessa finns kan du gå vidare och göra så här:

Skapa en e-postadress för rapporteringen i mailadmin te.x dmarc@dindomain.com.
Gå sedan in i DNS-tjänsten och aktuell domän i zonediteraren och skapa en ny txt-post.

Sätt namnet till _dmarc.dindomain.com.
Typen TXT
Datat -> "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@dindomain.com"

p=none betyder du bara vill få feedback. Alternativen p=quarantine eller p=reject finns också för e-post som inte autentiserats.

Sedan finns det olika testsiter där du kan testa att dmarc är uppsatt korrekt t.ex DMARC Check Tool - Domain Message Authentication Reporting & Conformance Lookup - MxToolBox

Vill du vi ska fixa?

Det kan vara idé att låta oss fixa detta. Vi kan ge pris till dig för att fixa dels dmarc-records, men även analysera hur din e-posttrafik ser ut, om du har några problem på din domän eller något annat som är knas med e-postleveranser. Detta kan vi också skapa rapporter på. Hör av dig till oss så sätter vi upp en tjänst åt dig för ändamålet.

Fick du svar på din fråga?