Alla samlingar
Domäner
Skapa DMARC records
Skapa DMARC records

Hur du sätter upp dmarc records i dns hos vaia

Niklas avatar
Skrivet av Niklas
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

DMARC kräver att man har DKIM och SPF, sen använder man DMARC för att berätta för andra vad som ska hända om ett mail inte validerar mot DKIM och/eller SPF.

R i DMARC står för reporting. Det skickas alltså rapporter via e-post "dagligen" så man vet vilka som försöker använda din domän för att skicka e-post. DMARC är lite för riskfyllt att skapa automatiskt, då vi aldrig vet hur hårda inställningar du vill ha på din domän.

Om du vill ha det på din domän kan du faktiskt fixa det hos oss! Domänen MÅSTE finnas i vår DNS och du MÅSTE se till att du har SPF- och DKIM-poster i zonen. Alla kunder som finns hos oss rekommenderas SPF i kundzonen och DKIM sätts per automatik om domänen finns i vår e-postserver. Om dessa finns kan du gå vidare och göra så här:

Skapa en e-postadress för rapporteringen i mailadmin te.x dmarc@dindomain.com.
Gå sedan in i DNS-tjänsten och aktuell domän i zonediteraren och skapa en ny txt-post.

Sätt namnet till _dmarc.dindomain.com.
Typen TXT
Datat -> "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@dindomain.com"

p=none betyder du bara vill få feedback. Alternativen p=quarantine eller p=reject finns också för e-post som inte autentiserats.

Sedan finns det olika testsiter där du kan testa att dmarc är uppsatt korrekt t.ex DMARC Check Tool - Domain Message Authentication Reporting & Conformance Lookup - MxToolBox

Fick du svar på din fråga?