Alla samlingar
Wordpress
WP Smushit och webp
WP Smushit och webp

Lägg in följande kod för att få wep och smushit att fungera

Peder Lundqvist avatar
Skrivet av Peder Lundqvist
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Skapa en fil i din config mapp [nginx.d/location/01-smushit]

Detta kan du göra genom att ansluta till din miljö via sftp eller ssh. Filen sparar du alltså i mappen location enl nedanstående bild.

Filen kan du med fördel skapa i anteckningar lokalt i din dator och spara som 01-smushit och sedan ladda upp till din Pod.

Lägg in följande kod

location ~* "wp-content\/(uploads\/)(.*\.(?:png|jpe?g))" {
add_header Vary Accept;
set $image_path $2;

if (-f "/var/www/html/wp-content/smush-webp/disable_smush_webp") {
break;
}
if ($http_accept !~* "webp") {
break;
}

try_files /wp-content/smush-webp/$image_path.webp $uri =404;
}

Spara detta och starta sedan om din sajt. Actionsknappen stop och sedan start igen

Fick du svar på din fråga?