Visos kolekcijos
Ugdymo sistemos turinio klausimai
Kas sudaro mokslo metų mokymosi programą?
Kas sudaro mokslo metų mokymosi programą?

Ką mokysimės ateityje? Kokiomis temomis numatomi moduliai?

Silvija avatar
Parašė Silvija
Atnaujinta prieš daugiau kaip savaitę

„Vedlių“ mokslo metų trukmės mokymosi programą sudaro:

  1. 18 praktinių bendrų (srautinių) virtualių užsiėmimų (2 kartus per mėnesį, trukmė – po 1 val.), kurių metu mokytojai kartu su mentoriais praktiškai susipažįsta su informatikos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose.

  2. 18 virtualių konsultacijų (2 kartus per mėnesį, trukmė – po 1 val.), kurių metu mentoriai atsako į visus mokytojų klausimus, mokytojai dalinasi savo patirtimi, pritaikant informatiką savo pamokose.

  3. Prieiga prie programos platformos su mokymo(si) turiniu, video instrukcijomis, praktinių užsiėmimų video įrašais, pagal poreikį papildyta dalijamąja medžiaga mokiniams, teminėmis prezentacijomis pamokoms.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?