Visos kolekcijos
Taikymas klasėje ir išbandymas su vaikais
Skirtingo lygio mokiniai vienoje klasėje
Skirtingo lygio mokiniai vienoje klasėje
Eglė Marija | Vedliai avatar
Parašė Eglė Marija | Vedliai
Atnaujinta daugiau kaip prieš savaitę
  • Pasinaudokite platformoje esančiais paruoštukais mokiniams – ten surašyti pamokos uždaviniai, įdėtos vaizdo įrašų instrukcijos. Pažangesni vaikai gali savarankiškai daryti užduotį pagal duotas kryptis.

  • Kvieskite pažangesnius mokinius tapti mažiau pažengusiųjų padėjėjais.

Kaip technologinė kūryba padeda atsiskleisti įvairių gebėjimų vaikams, pasakoje mokytoja Sigita 👇

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?