Visos kolekcijos
Taikymas klasėje ir išbandymas su vaikais
Technologinės kūrybos pamoka su didele klase
Technologinės kūrybos pamoka su didele klase
Eglė Marija | Vedliai avatar
Parašė Eglė Marija | Vedliai
Atnaujinta daugiau kaip prieš savaitę
  • Pasinaudokite platformoje esančiais paruoštukais mokiniams – ten surašyti pamokos uždaviniai, įdėtos video instrukcijos. Mokiniai gali dirbti savarankiškai pagal duotas kryptis, o mokytojas tuomet tampa mentoriumi-konsultantu.

  • Sugrupuokite mokinius.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?