Pradėti mokytis „Vedlių“ programoje gali bet kurią pradinę klasę mokantis mokytojas. Mokymosi programoje metai skaičiuojami mokytojui, o ne jo dėstomai klasei.

„Vedlių“ platformoje mokymo(si) turinys paruoštas 4 metams nėra griežtai suskirstytas kiekvienai pradinei klasei. Mokytojas pats pritaiko esančias pamokas ir užduotis savo mokamai klasei pagal sudėtingumą ir kiekvienos klasės individualią situaciją.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?