Med livshistorien lett tilgjengelig blir helsepersonell bedre kjent med sine brukere, og kan bygge en trygg relasjon som bidrar til glede og trivsel.

MinMemoria legger også til rette for lavterskel kommunikasjon mellom omsorgstjenesten og pårørende, som bidrar til et godt samarbeid og økt engasjement.

Mer brukervennlig livshistorie

Fant du svaret?