MinMemoria har to ulike tilgangsnivåer.

  • Admin kan se og redigere alle sider i Memoriaprofilen. De har redigeringstilgang på alle sidene.

  • Medlem kan se alle sider i Memoriaprofilen. De kan kun redigere favorittmerker på bilder, og de kan bruke gjesteboka.

Slik sjekker du hvem som har hvilken tilgang:

Her er en oversikt over hvilke funksjoner de ulike tilgangene gir adgang til:

Funksjon:

Hvem har tilgang?

A = Administrator

M = Medlem

Se Memoriaprofilens innhold

AM

Redigere Memoriaprofilens innhold (legge til, endre og slette)

A

Publisere hilsen i gjesteboka

AM

Slette eller redigere hilsen i gjesteboka

Alle kan slette eller redigere det de selv har publisert.

Invitere andre til Memoriaprofilen

A

Slette Memoriaprofilen

Ta kontakt med kundeservice.

Fant du svaret?