De ulike tilgangstypene er:

  • Administrator er den som oppretter Memoriaprofilen, og den eneste som kan slette selve profilen.

  • Bidragsytere får tilgang til å redigere Memoriaprofilen, og sende meldinger, men har ikke rett til å slette selve profilen.

  • Lesetilgang gir tilgang til å se hele Memoriaprofilen, markere bilder som favoritter og sende meldinger, men ikke gjøre annen redigering.

Her er en oversikt over hvilke funksjoner de ulike tilgangene gir adgang til:

Funksjon:

Hvem har tilgang?

A = Administrator

B = Bidragsyter

L = Lesetilgang

Se Memoriaprofilens innhold

ABL

Redigere Memoriaprofilen (legge til, endre og slette innhold)

AB

Sende melding og bilde på meldingsvegg

ABL

Slette melding på meldingsvegg

A: Alle meldinger i profilen

B: kun meldinger de har sendt selv

L: kun meldinger de har sendt selv

Invitere bidragsyter

AB

Tildele lesetilgang

ABL

Opprette, endre eller avslutte privat abonnement (gjelder ikke profiler tilknyttet institusjon med avtale)

A

Slette Memoriaprofilen

A

Fant du svaret?