Gå først til Bilder, og åpne albumet du ønsker å redigere. Trykk så på Rediger øverst til høyre på siden.

  • Redigere albumnavn eller beskrivelse: Gjennomfør endringen, og trykk på Lagre albumnavn og beskrivelse.

  • Endre albumforside: Trykk på Albumforside under bildet du ønsker å bruke. Endringen lagres automatisk. Oppdater siden dersom ny forside ikke vises automatisk i albumoversikten.

  • Redigere bildetekst: Gjør ønskede endringer under hvert bilde. Bildeteksten lagres automatisk.

Når endringen er gjennomført trykker du på Ferdig øverst til høyre på siden.


Denne funksjonen er kun tilgjengelig i web-applikasjon. Les mer her.

Fant du svaret?