Alle samlinger
MinMemoria
Gjestebok
Kan jeg dele helseopplysninger i MinMemoria?
Kan jeg dele helseopplysninger i MinMemoria?

Nei, du kan ikke sende medisinsk informasjon eller andre helseopplysninger i MinMemoria.

VilMer kundeservice avatar
Skrevet av VilMer kundeservice
Oppdatert over en uke siden

MinMemoria er tilrettelagt for sosial kommunikasjon og å dele fine øyeblikk. Dette inkluderer alle deler av en Memoriaprofil, inkludert forside, livshistorie, bilder og gjestebok.

MinMemoria har som formål at familie, venner og omsorgspersoner kan oppdatere hverandre om hva som skjer i hverdagen, slik at dere kan dele og snakke sammen om positive opplevelser.

Systemet er derfor ikke lagt til rette for behandling av helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Slike opplysninger må derfor tas i andre og bedre tilrettelagte kanaler.

Svarte dette på spørsmålet?