Ως Συμφωνημένη Ισχύς (Σ.Ι.) ορίζεται, η ανώτατη Ισχύς που δικαιούται να απορροφά ο καταναλωτής και ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να παρέχει.

Όλοι οι καταναλωτές που ηλεκτροδοτούνται, έχουν Συμφωνημένη Ισχύ την Ισχύ της παροχής τους και αυτή αναγράφεται στην αρχική σύμβαση σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ.


Οι οικιακές παροχές έχουν συνήθως Συμφωνημένη Ισχύ 8kVA και 15kVA για μονοφασική παροχή και 25kVA για τριφασική παροχή.

Οι επαγγελματικές παροχές έχουν Συμφωνημένη Ισχύ από 25kVA

Η συμφωνημένη ισχύς αναγράφεται στη 2η σελίδα του λογαριασμού, όπως φαίνεται παρακάτω στην τελευταία γραμμή του πίνακα:

* kVa (kilo Volt amperes) είναι η μονάδα φαινομενικής ισχύος και αναφέρεται στη μοναδική διαθέσιμη ποσότητα για εργασία

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;