Αποτελούν χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς.

ΛΕΣΜ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh]

Η ανάλυση της χρέωσης απεικονίζεται στο λογαριασμό της WATT+VOLT στη 2η σελίδα στο πεδίο

Παράδειγμα: Οικιακός πελάτης με Σ.Ι. 8kVA με κατανάλωση 499kWh σε 123 ημέρες.

Μπορείς να δεις αναλυτικά όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις εδώ αλλά και στην επίσημη σελίδα της ΡΑΕ

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;