Σε περίπτωση που μυρίσετε αέριο θα πρέπει:

  1. Να σβήσετε άμεσα τυχόν αναμμένο τσιγάρο ή άλλες πηγές θερμότητας.

  2. Να ανοίξετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου. Το Φυσικό Αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.

  3. Να κλείσετε την κεντρική βάνα παροχής αερίου και τους διακόπτες όλων των συσκευών Φυσικού Αερίου.

  4. Για άμεση επέμβαση, να ενημερώσετε το διαχειριστή δικτύου, ανάλογα με την περιοχή σας: ΕΔΑ Αττικής στα τηλέφωνα: 11322 & 8001111330 (με αστική χρέωση), ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στα τηλέφωνα: 1032 & 8001187878 (από σταθερό χωρίς χρέωση), ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας στα τηλέφωνα: 8001122222 & 2105551666. 

  5. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες και όχι το ασανσέρ, χτυπήσετε την πόρτα και όχι το κουδούνι του διαμερίσματός του γείτονα σας.

  6. Δεν πρέπει: Να χρησιμοποιήσετε σπίρτα, αναπτήρα ή άλλη εστία φλόγας. 

  7. Δεν πρέπει: Να προκαλέσετε σπινθήρα. Θυμηθείτε ότι δεν είναι πάντα ορατός, αλλά μπορεί να προκληθεί ακόμη και αν καλέσετε το ασανσέρ, αν χρησιμοποιήσετε συσκευή τηλεφώνου, αν πατήσετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό διακόπτη ή και αν ανάψετε ένα φακό.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;