Λογαριασμοί και Χρεώσεις

Customer Care avatar
13 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Customer Care
Χρεώσεις λογαριασμού

Ανάλυση τρόπου υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορά και πως υπολογίζεται η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΧΧΣΜ);

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις-ΧΧΣΜ
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορά και πως υπολογίζεται η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΧΧΔΔ);

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις-ΧΧΔΔ
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορούν και πως υπολογίζονται οι Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς (ΛΕΣΜ) ;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις-Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς (ΛΕΣΜ).
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορούν και πως υπολογίζονται οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) ;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις-Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ)
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θα έχω έκπτωση στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορά και πως υπολογίζεται το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) ;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Ρυθμιζόμενες χρεώσεις-Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορά και πως υπολογίζεται το Ειδικό Τέλος 5‰;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Τέλη και Φόροι-Ειδικό Τέλος 5‰
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πόσο χρεώνομαι την ΕΡΤ;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Τέλη και Φόροι-ΕΡΤ
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι αφορά η χρέωση για τις εκπομπές CO2 και πως υπολογίζεται;

Χρεώσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος-Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι οι τόκοι υπερημερίας και πότε προκύπτουν;

Ανάλυση λογαριασμών και χρεώσεις.
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα