Λογαριασμός και Χρεώσεις

Ηλεκτρικού ρεύματος

collection.article_count.short.other
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care

Έκτακτα μέτρα 01/08/2022 - 01/07/2023

Νέα προγράμματα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και κατάργηση ρήτρας αποχώρησης
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δείγμα λογαριασμός

Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πόσα είδη λογαριασμών υπάρχουν;

Είδη λογαριασμών και κατηγορίες.
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Υπόλοιπο λογαριασμού

Πως μπορώ να μάθω το υπόλοιπο της παροχής ή των παροχών μου;
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πως μπορώ να λαμβάνω τον λογαριασμό μου;

Παραλαβή λογαριασμού
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Κάθε πότε εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός;

Τιμολόγηση ρεύματος
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι η αρχική ένδειξη και πως υπολογίζεται;

Αμφισβήτηση ένδειξης, διόρθωση αρχικής ένδειξης
Customer Care avatar
Συντάχθηκε από: Customer Care. Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα