Anonymitet är avgörande för Winningtemp och du kan alltid lita på att ingen kan se hur du har svarat på frågorna eller vem som skrivit vilken fritextkommentar.

Anonymitetsnivån för just ditt företag är upprättad av er systemadministratör, efter vår inrådan, och vi rekommenderar alltid att ha en så hög anonymitetsnivå som möjligt.

Om ni har en anonymitetsnivå på 5 innebär detta att minst 5 unika användare i den gruppen måste svara på frågorna för att företaget ska kunna följa temperaturen för den gruppen. Exempelvis, om ni är en kundserviceavdelning på 5 personer på ditt företag måste alla svara för att er chef ska kunna få feedback om hur ni mår, hur engagerade ni känner er eller hur mycket arbetsglädje ni upplever. Om en person inte svarar kommer ni inte få en samlad temperatur för er avdelning utan enbart bidra till företagets temperatur som helhet.

Denna anonymitetsnivå appliceras även ifall temperaturen jämförs mellan män och kvinnor, anställningsintervall eller ålder. Ni behöver vara minst 5 stycken kvinnor, eller minst 5 person som arbetat mindre än 6 månader för att företaget ska kunna följa temperaturen för just det segmentet. 

Om du skriver en fritextkommentar kan din chef och företagets systemadministratör läsa den, men de kan inte se vem som skrivit kommentaren. Winningtemp har en funktion där chefen kan svara på kommentaren och skriva följdfrågor, men även i en sådan chatt är du som medarbetare alltid anonym. 

Hittade du svaret?