eNPS mäter om anställda skulle rekommendera deras arbetsgivare till en nära vän eller bekant. De anställda får denna fråga ställd till sig en gång i månaden som standard. Frågan är formulerad som följande: "Hur troligt är det att du skulle rekommendera att arbeta på [företaget] till en vän eller bekant?"
Frågan besvaras på en skala mellan 0-10 där svaren är uppdelade i tre olika kategorier:

0-6= "Kritiker". Anställda som väljer ett svarsalternativ i detta intervall skulle inte rekommendera sin arbetsgivare.

7-8= "Passiva". Den anställde har ingen åsikt eller tycker att "det bara är ett jobb".

9-10= "Ambassadörer". Den anställde skulle gladeligen rekommendera arbetsgivaren till en nära vän eller bekant.

Den procentuella andelen Ambassadörer minus procentuella andelen Kritikers blir företagets eNPS värde, som i sig kan variera från -100 till +100. Detta innebär att 0 är neutralt och anses oftast vara ett positivt värde. 20 anses vara ett bra värde och 50 är anmärkningsvärt bra. I Winningtemp kan du jämföra ert företags eNPS värde med Winningtemp index (baserat på alla företag som använder Winningtemp) eller jämförelsetalet för er bransch. Detta för att ställa er eNPS i proportion till andra företag och göra det mer relevant. 

Hittade du svaret?