När medarbetarna svarar på Winningtemp frågorna samlas det hela tiden data som presenteras som temperatur inom de 9 olika kategorierna. Ibland kan det vara svårt att peka ut vad man skall lägga sitt fokus på. Då hjälper insikter till: systemet snappar upp trender och avvikelser och lyfter fram detta som insikter till administratören. 

Man kan få insikter om styrkor och förbättringsområden.

  • Styrkor: Dessa ting fungerar mycket bra i organisationen. T.ex trender, frågor etc. 
  • Förbättringar: Dessa bör ni se på och åtgärda för att öka temperaturen. Exempelvis kan det vara trendande frågor, mobbning, kränkande särbehandling etc.
  • Prediktioner: Här kan du få prediktioner till hur trendutvecklingen kan se ut i personalomsättning baserat på inkommande svar.

Anonymiteten värnas alltid om i Winningtemp och inga insikter pekar ut någon enskild idivid.

Hittade du svaret?