Systemet genererer sjekklister hver gang et nytt arbeidsforhold blir opprettet og hver gang et arbeidsforhold avsluttes. Hensikten med sjekklistene er å vise hva som er gjort og hva som eventuelt gjenstår å gjøre ved opprettelse eller avslutning av et arbeidsforhold. Sjekklistene vises automatisk når du har opprettet eller avsluttet et arbeidsforhold, men de kan også hentes frem ved å dobbeltklikke på et arbeidsforhold i Arbeidsforhold for aktuell person under Personal. For å se en sjekkliste til en ansatt gjøres følgende:

  • Velg modulen Personal, klikk på aktuell person og deretter fanen Arbeidsforhold.

  • Dobbeltklikk på det arbeidsforholdet du ønsker å se sjekklista for.

  • Dersom du dobbeltklikker på et arbeidsforhold som er avsluttet:

    ....må du velge om du vil se sjekklista for oppstart av arbeidsforholdet, eller avslutning av arbeidsforholdet i denne dialogboksen:

Klikk Åpne når du har merket av for sjekklista du ønsker å se.

Fant du svaret?