Denne videoen gir en generell innføring i kalendermodulen:

Modulen Kalender har to visninger, en dagvisning og en ukevisning:

Dermed kan du velge om du vil se på hele uka, eller om du vil konsentrere deg om en og en dag om gangen. Når du går inn i kalenderen fra en annen modul, kommer du inn i visningen DAG. Her vil det alltid være dagens dato som vises.

Fant du svaret?