I modulen Godkjenning kan du utføre mye av de daglige justeringene av arbeidsstokk og timer som er nødvendig for å få virksomheten til å gli. Det er dessuten her du behandler tidsavvik og klargjør en periode for lønnskjøring, og det er i denne modulen du attesterer en periode for lønn.

VIDEO

Daglige justeringer i Godkjenning behandles i denne videoen:

Behandling av tidsavvik og attestering av periode for lønn, behandles i denne videoen:

Fant du svaret?