Alle samlinger
Præsentationer
Præsentation: Menuen
Præsentation: Menuen
To måder at se menuen for Præsentationen
John Kanding avatar
Skrevet af John Kanding
Opdateret for mere end en uge siden

Du kan vælge om du vil have en Menu eller en Bar. De kan det samme, men er blot 2 forskellige måde at have dette værktøj på.

Menuen

- opfører sig som en typisk menu. Den åbner sig når du fører musen hen over den grå bar og lukker sig, så snart du klikker andre steder eller på et menupunkt

Gem: Gemmer præsentationen. Først når præsentationen er gemt kan det sendes, eller vises

Indstillinger: Åbner præsentationens indstillinger. Indstillinger kan også åbnes for en præsentation ved at klikke på Blyant ikonet på præsentationens Thumbnail


Send: Åbner Send dialogen. Send er også tilgængeligt direkte på en præsentation, ved at klikke på de ... og punktet Send, på præsentationens Thumbnail


Download: Download præsentationen til offline afvikling. Download er også tilgængeligt direkte på en præsentation, ved at klikke på de ... og punktet Download, på præsentationens Thumbnail


Statistik: Se statistik for præsentationen. Statistik er også tilgængeligt direkte på en præsentation, ved at klikke på de ... og punktet Statistik, på præsentationens Thumbnail


Kopier: Kopier præsentationen som en unik kopi. Kopierer også tilgængeligt direkte på en præsentation, ved at klikke på de ... og punktet Kopier, på præsentationens Thumbnail


Luk: Luk præsentationen. Tidslinjen bliver tom og du kan starte en ny præsentation


Baren

Bare er permanent fremme. På den måde kan du have værktøjerne tilgængelige hele tiden.

Punkterne er de samme som under Menuen.

Du skifter mellem de to i den pågældende menu


Besvarede dette dit spørgsmål?