Nogle Præsentationer er meget lange og/eller består af flere Spørgeskemaer.

Det er trivielt at skulle igennem dette hver gang man lige ønsker at teste noget senere i præsentationen.

Hvis du f.eks ønsker at teste din Præsentation fra frame 4, klikker du blot på frame 4 i tidslinjen i XpressU Builder. Der kommer en grøn markering rundt om frame 4. Klikker du igen, så fjermes markeringen og XpressU vil starte fra frame 1.

Derefter trykker du på Play knappen for at afspille din Præsentation

XpressU vil nu skippe de førliggende frames og starte på den Frame du markedere.

Besvarede dette dit spørgsmål?