Rating kan du benytte, til at differentiere dine ansøgere på bestemte parametre, som du selv bestemmer. Igennem rekrutteringsprocessen opsamler du en masse kvantitative data om dine ansøgere, hvorfor rating er oplagt til at opsamle kvalitative data. Dermed vil du kunne udvælge mulige kandidater på eksempelvis personlige kvalifikationer eller jobspecifikke kompetencer.

Igennem rekrutteringsprocessen opsamler i generelle informationer, og i har dermed mulighed for at opsamle informationer som er job-specifikke via denne funktion.

Did this answer your question?