E-mail indstillinger

Under E-mail indstillinger har du mulighed for at opsætte nogle standard indstillinger for dine mailudsendelser. 

Alle indstillinger kan ændres for den enkelte mail, men standard indstillingerne, gør det hurtigere at sende fremtidige mails.

Du finder E-mail indstillinger ved at klikke på organisationens navn oppe i højre hjørne, vælg herefter 'Organisationsindstillinger' og nu skal du vælge 'Email indstillinger' i menuen under 'Indstillinger'

Herunder har du muligheden for at ændre følgende:

Standard afsendernavn
Her kan du ændre navnet på afsenderen af mailen. Dette vil typisk være organisationens navn.

Standard afsendermail
Her kan du ændre afsendermail. Det vil typisk være noreply@[organisationsnavn].dk eller kontakt@[organisationsnavn].dk.Hvad der vælges afhænger af om man ønsker at kunne modtage svar på masseudsendelser, eller om modtageren ikke skal kunne svare.En hvilken som helst e-mail kan bruges som afsender.

Standard cover

Her kan du opsætte et standard coverbillede for alle dine fremtidige mailudsendelser.

Baggrundsfarve

Her kan du vælge hvilke baggrundsfarve, der skal være i dine mails.


Du kan lære mere om mailudsendelser i YoungCRM ved at klikke her.

Did this answer your question?