Segmentering af personer

Du har mulighed for at opdele personerne i YoungCRM i forskellige segmenter eller målgrupper. Dette kan du blandt andet bruge til at holde styr på, hvilke personer du har i din YoungCRM, og bruge når du skal udsende mails eller SMS. 

Du kan både foretage segmenteringer under Personer, Kandidater og ved valg af målgruppe i forbindelse med mailudsendelser.
Segmenteringen sker på baggrund af nogle forskellige filtre som du kan tilvælge.

Opsætning

For at foretage en segmentering under Personer skal du klikke på Segmentér. 

Her bliver der vist forskellige filtre, som du kan bruge til at segmentere personer. Det er muligt både at inkludere og ekskludere personer via filtre således at man kan finde frem til den ønskede målgruppe. 

Man kan både vælge kun at inkludere personer eller kun at ekskludere, men det er også muligt at kombinere de to. Fx kan man vælge at få vist personer, der er tilmeldt de seneste 30 dage, men at man herunder ikke vil se personer, der er oprettet den seneste mandag.

Når man har foretaget en segmentering, der gør at man har fundet frem til den ønskede målgruppe, kan man vælge at gemme visningen af denne. Du kan læse mere om gemte visninger her.

Did this answer your question?