Gemte visninger

Du har mulighed for at opdele dine personer i YoungCRM i forskellige segmenter eller målgrupper ved at ændre visningen af personer. Når du har fundet frem til den rette visning, kan du efterfølgende gemme denne, så du har gemt dine segmenter eller målgrupper i systemet, og derfor hurtigt kan tilgå disse. 

Du kan også efterfølgende bruge dine gemte visninger som målgrupper for dine mailudsendelser. 

Dine gemte visninger opdateres løbende, hvilket betyder, at hvis der kommer nye personer i dit system, som matcher segmenteringen, vil de automatisk blive tilføjet til de gemte visninger. 

 

Når du tilgår Personer i YoungCRM kan du foretage segmenteringer via knappen Segmentér.

Der kommer nu en lang liste med forskellige filtre eller parametre, som du kan segmentere på. Når du har valgt de filtre, der definerer din målgruppe, får du vist de personer, der matcher denne.

Klik herefter på Gem visning, og giv segmentet eller målgruppen et passende navn.

Hvis du ønsker at ændre i rækkefølgen af dine gemte visninger, kan du gøre dette, ved simpelt at trække i dem.

Did this answer your question?