Eksport af personer

Man kan via YoungCRM eksportere sine personer. Her har du flere valgmuligheder. Du kan vælge at eksportere personer i et samlet Excel-ark, som separate zip-filer, hvor hver person har sin egen fil eller du kan sende zip-filer til en anden mail end din egen.

For at eksportere en eller flere personer i YoungCRM, skal du markere disse personer og klikke på de tre [...] i bunden af siden. Derefter får du de tre valgmuligheder for at eksportere vist.

Eksporter Excel

Hvis du vælger  Eksporter Excel  starter eksporten automatisk, hvilket en pop-up besked nederst i højre hjørne fortæller. Når eksporteringen er færdig vil en pop-up ligeledes fortælle dette, og du vil modtage en mail med en excel fil.

Du har to muligheder når du eksporterer din data. Én der inkluderer al data og én som giver dig muligheden for at segmentere præcis det indhold frem du ønsker. 

Eksport af al data på personer
Ønsker du blot at udtrække al data, så skal du blot markere de ønskede personer og sørge for at klikke "Inkluder alt data om personen" af. Dette medfører at excel filen udtrækker alle datafelter på kontoen. Har de valgte personer ikke svaret på alle spørgsmål, vil disse felter blot være tomme i filen. 

Eksport af udvalgt data på personer
Hvis du ønsker at have et helt specifikt udtræk af data, skal du blot segmentere den ønskede data frem og vælge hvilke felter, der skal vises i oversigten. Dvs. at du skal bruge "Segmenter" funktionen samt "Felter" for at skabe den præcise eksport. Disse funktioner ligger til højre ovenfor personerne. Husk at fraklikke "Inkluder alt data om personen" for at få den ønskede visning eksporteret.

Eksport som Zip-arkiv

Hvis du vælger Eksporter som zip-arkiv starter eksporten automatisk, hvilket en pop-up besked nederst i højre hjørne fortæller. Når eksporteringen er færdig vil en pop-up ligeledes fortælle dette, og du vil modtage en mail med en zipfil, hvor hver person har sin egen mappe.

Send som Zip

Hvis du vælger den tredje mulighed, nemlig at sende en zip-fil, skal du angive hvilken mail, zip-eksporten skal sendes til, og får i den forbindelse også mulighed for at skrive en besked til modtageren.

BEMÆRK: I Excel filen vil der være eventuelle links til filer, som den enkelte person måtte have uploadet i YoungCRM. Det er vigtigt, at du er logget ind i YoungCRM, når du klikker på linket.

Did this answer your question?