Typer af datafelter

Det er gennem datafelterne i YoungCRM, at der indsamles informationer om personer. Disse er derfor vigtige, og du har mulighed for at oprette flere forskellige typer af datafelter, der alle kan bruges til at indsamle forskellige typer af data.

Som udgangspunkt kommer YoungCRM med en række standard datafelter. Disse er følgende:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefon
 • Fødselsdag
 • Køn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Land

Her er navn og e-mail obligatoriske for alle formularer, der bliver oprettet. Dvs. at der ikke kan oprettes en formular, uden at disse indgår.

De andre standardfelter kan tilføjes og fjernes efter behov, men kan ikke slettes fra YoungCRM.

Hvis du ønsker andre informationer om de personer, der tilmelder dig dine formularer, har du mulighed for manuelt at oprette nogle datafelter. 

Du kan læse en guide til hvordan du tilføjer et nyt datafelt her.

De typer af datafelter, som du manuelt kan tilføje er følgende:

 • Tekstboks
 • Tjekliste (ét valg)
 • Tjekliste (flere valg)
 • Datovælger
 • Nummer
 • Link
 • Dropdown-tjekliste
 • Tekstboks (flere linjer)
 • Dropdown med søgefelt
 • CPR-nummer

Sidst men ikke mindst, er der også nogle avancerede typer af datafelter, der alle på nær videooptageren, også automatisk følger med i YoungCRM. Disse er følgende:

 • Upload profilbillede
 • Samtale
 • Facebook
 • Fil upload
 • Videooptager

 

 I det følgende vil de forskellige typer af datafelter blive gennemgået:

Tekstboks:

Ved tekstboks angiver man en overskrift eller stiller et spørgsmål, og frem kommer der så en tekstboks i formularen, som personer kan udfylde med en fri tekst.

Tekstboks (flere linjer):

Dette felt fungerer lige som en almindelig tekstboks, men her er det muligt at udfylde med tekst, der fylder flere linjer. 

Tjekliste (ét valg):

Her angives et spørgsmål eller en overskrift samt forskellige svarmuligheder, der kommer til syne i form af svarbokse i selve formularen. Det er her muligt at angive ét svar, ved at markere én af svarboksene. 

Tjekliste (flere valg):

Dette datafelt fungerer på samme måde som ovenstående tjekliste. Det er dog her muligt, at vælge flere af svarmulighederne på én gang.

Datovælger:

Her kommer der er datovælger frem. Man kan her stille et spørgsmål eller lign., der sal besvares med en dato.

Nummer:

Her skal feltet udfyldes med et nummer.

Dropdown-tjekliste:

Her laver man også en overskrift eller stiller et spørgsmål og opretter nogle svarmuligheder. Her kommer svarmulighederne dog ikke frem i form af bokse, men i en dropdown.

Dropdown med søgefelt:

Dette datafelt fungerer stort set på samme måde som ovenstående dropdown. Her er det dog muligt at søge mellem svarmulighederne, når det skal udfyldes i en formular. Dette er især en fordel, hvis der er mange svarmuligheder at vælge imellem.

 CPR-nummer:

Dette datafelt gør det muligt, at indsamle CPR-numre på personer gennem YoungCRM, på en nem og ikke mindst sikker måde. YoungCRM sikrer nemlig, at det ikke er alle, der vil kunne tilgå CPR-numre med de sidste fire cifre.

Link:

I dette felt har man mulighed for at angive et link som en svar mulighed. Det kan være et link til sin LinkedIn profil eller hjemmeside.

Avancerede datafelter:

Upload profilbillede:

YoungCRM indeholder et datafelt, der giver personer mulighed for at uploade et profilbillede, når de udfylder en formular. Billedet vil blive vist under personer og i personkortet.

Samtale:

Når en person udfylder dette felt, startes der en samtale i YoungCRM via det personkort, der oprettes, når personen har udfyldt formularen. Feltet kan blandt andet bruges til at stille et spørgsmål eller som et kontaktfelt.

Læs mere om samtalemodulet her.

Facebook:

Her kan personen der udfylder formularen hente informationer via Facebook.

Fil upload:

Dette giver personer mulighed for at uploade filer. Det kunne for eksempel være i form af en ansøgning eller et CV.

Videooptager:

For at kunne bruge dette felt, skal din organisation have videomodulet, der er en udvidelse til YoungCRM. Feltet giver personer mulighed for at uploade en video gennem formularen.

Du kan læse mere om videomodulet her.

Did this answer your question?