Brug af dynamiske felter

I YoungCRM har du mulighed for at gøre nogle af dine datafelter dynamiske. At felterne er dynamiske betyder, at du kan koble et datafelt sammen med et andet. Det felt du tilkobler, vil kun vise udvalgte svarmuligheder på baggrund af det svar, personen har givet til det forrige datafelt.

Lyder det lidt for kompliceret? Det er det slet ikke. Her kommer et eksempel, der forhåbentlig kan forklare de dynamiske felter på en simpel måde.

Du har mulighed for at skabe dynamiske felter med typerne:

  • Tjekliste (ét valg)
  • Tjekliste (flere valg)
  • Dropdown-tjekliste

Lad os antage, at din organisation skal afholde et event, som man kan tilmelde sig til gennem YoungCRM. Eventet afholdes over fire dage, hvoraf to af dem er i maj og to af dem i juni. Ved tilmelding har personerne mulighed for at angive hvilken af de fire datoer, som de gerne vil tilmelde sig. 

Først oprettes et nyt datafelt med månederne maj og juni. I eksemplet er typen tjekliste (ét valg) valgt.

Derefter tilføjes endnu et datafelt med de fire eventdatoer. Igen er typen tjekliste (ét valg) valgt.

Det er nu tid til at oprette tilmeldingsformularen for eventet. Her indsætter du først datafeltet for månederne. 

Når du fører musen over datafeltet, klikker du på tegnet for dynamiske felter, der ses under redigeringsblyanten.

Du skal nu tilføje en hændelse. Dvs. at du skal vælge det datafelt, du ønsker at tilkoble. Her vælges feltet med eventdatoerne.

De to felter er nu komlet sammen. Det angives nu, hvilke eventdatoer der skal fremgå, på baggrund af den måned man vælger. 

Det sker ved at trykke på tegnet under redigeringsblyanten.

Nu kobles eventdatoerne sammen med månederne.

Herefter gemmes formularen. Når du viser formularen, skal du først angive hvilken måned du ønsker at tilmelde dig, inden du ser hvilke eventdatoer der er i den pågældende måned.

Dette var blot et eksempel for at illustrere hvordan de dynamiske felter fungerer og oprettes. De kan bruges i mange andre tilfælde.

Har du stadig spørgsmål til de dynamiske felter, er du som altid velkommen til at kontakte vores support.

Did this answer your question?