Mailstatistikker

Når du har sendt en mail via. YoungCRM har du mulighed for at se statistikker for disse mails. Du kan blandt andet se hvor mange der har åbnet din mail og hvor mange, der har klikket i den. 

Start med at gå ind under Mail, hvor du kan se alle dine mail kampagner.
Dernæst finder du den mail, som du ønsker at få vist statistikker for, klikker på 'handlinger' og derefter 'vis statistik'.

Du får nu vist statistikker for den sendte mail. 

Følgende statistikker vises:

Åbninger: Viser hvor mange, der har åbnet den udsendte mail - både antal og i procent.

Klik: Viser hvor mange, der har klikket i mailen - både antal og i procent.

Bounced: Viser i hvor mange tilfælde mailen ikke er nået frem.

Afmelding: Viser hvor mange, der har afmeldt mails fra dig, efter at have modtaget denne. 

På automatiske mails har du også mulighed for at se et overblik over, hvornår de forskellige mails er blevet sendt ud. Hvis du scroller ned i statistikkerne for automatiske, vil du se en graf over dette.

Du kan også få en mere specifik visning for hver enkel modtager. Her kan du se, hvem der har modtaget mailen og hvem der ikke har (bounced). Hvilke modtagere der har åbnet mailen, og hvem der har klikket i den.

Ved at klikke på enten 'Modtage', 'Åbninger' eller 'klik' sorteres personerne ud fra dette.

Mailstatistikker kan være behjælpelige med at se, hvilke mails der fungerer, og hvilke der ikke gør. Du kan også sikre, at modtagerne rent faktisk modtager og læser dine mails. 

Did this answer your question?