Mail typer

Når du skal udsende mails gennem YoungCRM, skal du tage stilling til, hvilken type mail, du vil sende. Du kan vælge imellem 3 typer af mail.

Direkte mail

En direkte mail, er en mail, der sendes umiddelbart efter oprettelsen. Valg af målgruppe for en direkte mail, sker ved manuelt at markere modtagerne under personer. Afhængigt af hvor mange der er tale om, kan dette sporadisk eller på baggrund af en segmentering eller gemt visning.

En direkte mail bør bruges, hvis enkelte eller få personer, skal have en besked med det samme.

 

Automatisk mail

Det specielle ved en automatisk mail er, at den sendes hver gang personer matcher den målgruppe, som du har valgt for mailudsendelsen. Dette betyder for eksempel, at hver gang en person opretter sig via en formular eller udfylder et bestemt datafelt, der betyder et match med målgruppen, vil vedkommende modtage den automatiske mail.

Automatiske mailudsendelser er derfor gode at sende som kvitteringsmails for forskellige formularer eller at bruge til et automation flow.

 

Planlagt mail

En planlagt mail sendes, som navnet også antyder, på et planlagt tidspunkt. Når du opretter mailen, vælger du en målgruppe for udsendelsen. Kommer der i mellemtiden personer ind i YoungCRM, der matcher målgruppen inden afsendelsestidspunktet, vil disse automatisk blive tilføjet som modtagere.

Du kan planlægge en mail til eksempelvis at blive sendt ud nogle dage inden du afholder et arrangement, så det fungerer som en reminder.

Did this answer your question?