Workflows

Workflows gør det muligt at oprette skræddersyede flows eller processer, som kan bruges til behandling af personer i YoungCRM. Under behandlingen vil man således kunne ændre ”status” på personen. Dette gør det både lettere for de, der sidder med behandlingen af personer, men også for andre at se, hvad den aktuelle status på personen er.

Foruden dette er det nu også muligt at tilkoble brugere af systemet til de enkelte personer. Hermed kan man altså sætte sig selv eller sine kolleger som ”ansvarlig” for behandlingen af en person.

 

Workflow indstillinger

Under organisationsindstillinger finder du indstillinger for workflows. Her er det muligt at vælge hvorvidt workflows skal være aktiveret eller ej. Hvis workflows ikke er aktiveret, vil det ikke fremgå som en fane på personkortet.

Opret nyt workflow

Du opretter et nyt workflow ved at klikke på 'Tilføj nyt workflow'. 

Herefter skal du først navngive dette workflow/denne proces og derefter oprette de forskellige faser i flowet.

Brug af workflow

Når du nu i fremtiden tilgår personkortet, vil du kunne se fanen workflow, med dit nyoprettede workflow. Du ændrer her status på personen ved at klikke på én af processerne.

Det er også muligt at lave en segmentering på baggrund af statusserne i workflowet. På den måde kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvor mange og hvilke personer, der befinder sig hvor i workflowet.

Did this answer your question?