Personkortet

Formålet med personkortet er at samle alle oplysninger om den enkelte person i YoungCRM på ét sted. På den måde bliver informationerne lettere at overskue, og det kan nemt bruges til at vurdere personen. 

Denne guide viser hvordan personkortet er opbygget i YoungCRM.

Du finder personkortet, ved at gå ind under 'Personer' og klikke på den person, hvis personkort du ønsker vist.

Tip! Du skifter mellem personkort ved at bruge pile-tasterne til siderne. Du skifter mellem fanerne i personkortet ved at brug "tab" på tastaturet. 

Persondata

Under persondata kan du se de grundlæggende oplysninger, som personen har udfyldt om sig selv enten via en en formular eller ved tilmelding til en event. 

Disse informationer indsamles via de datafelter, som du har oprettet i YoungCRM.

Hvis du klikker på Handlinger, får du nogle valgmuligheder frem. Du har her mulighed for at printe personens persondata. Du kan også slette personkortet, og sletter dermed personen helt fra YoungCRM. Og endelig kan du redigere personens persondata manuelt, ved at klikke på Rediger.

Aktivitet

Aktivitetsfanen viser al aktivitet der har været på det valgte personkort. Den viser hvilke formularer personer har udfyldt og om der er foretaget nogle ændringer.

Du kan læse mere om aktivitetsfanen HER.

Samtale

I fanen Samtale har du mulighed for at føre en samtale med personen direkte via. YoungCRM. Den besked du sender personen, vil blive sendt på mail, og svaret på mailen vil automatisk ryge ind i YoungCRM, så du kan få et overblik over jeres samtale. 

Du kan læse mere om samtalemodulet HER.

Filer

Under filer kan du se de filer, som en person har uploadet via en formular eller event, og du har mulighed for selv at uploade filer manuelt til personkortet.

Du kan læse mere om filer HER.

Events

Fanen Events viser hvilke events person har tilmeldt sig, samt en status over hvorvidt de deltog i eventet eller ej. Det er her muligt manuelt at tilmelde eller afmelde en person til en event. Dette gør du under Handlinger.

Du kan læse mere om events HER.

Videoer

Under videoer kan du se hvorvidt en person har uploadet en video eller ej, og i så fald se videoen her.

Vil du vide mere om videomodulet kan du klikke HER.

Profil Match

Herunder kan du se dine profilmatch, og hvor godt personen matcher disse.

Læs mere om profilmatch HER.

Når du har bevæget dig gennem hele personkortet, har du fået al den information om personen, som er blevet indsamlet via YoungCRM. 

Du har mulighed for at bedømme personen ved at give vedkommende 1-5 stjerner. Dette kan du eventuelt gøre på baggrund af personkortet.

Did this answer your question?