Introduktion til YoungCRM Recruiter

YoungCRM Recruiter er rekrutteringsmodulet i YoungCRM. Via dette kan du blandt andet oprette nye stillinger og behandle ansøgninger. Formålet med modulet, er at gøre rekrutteringsprocessen så simpel som mulig, og integrere den direkte i YoungCRM, hvor du i forvejen har adgang til mange talenter. I det følgende vil nogle af de mest basale funktioner ved YoungCRM Recruiter blive beskrevet.

 

Mulighed for at standardisere informationer

Når du tilføjer YoungCRM Recruiter til systemet, får du automatisk mulighed for at udfylde en masse standard informationer under indstillinger. Herunder kan du blandt andet oprette virksomhedsbeskrivelser, stillingstyper, arbejdsstederog ansøgningsfelter, som du kan koble sammen med de stillingsannoncer du opretter, og dermed gøre dette meget lettere. Herunder kan du også opsætte de mails, som vil blive sendt til ansøgeren i løbet af rekrutteringsprocessen.

Opret og administrer stillinger

Under tiltrækningssektionen hvor du også finder 'Formularer' vil 'Recruiter' nu blive tilføjet (såfremt du har modulet). Det er herunder, at alle stillinger bliver oprettet og administreret. Her kan du hurtigt få et overblik over status på stillingerne og se hvor mange ansøgninger, der er kommet.

Når du opretter en stilling, kan du som sagt benytte dig af nogle af de indstillinger, som du allerede har foretaget. Derudover vil du bliver først gennem et flow, der gør det overskueligt at huske alle informationer i forbindelse med oprettelse af en ny stillingsannonce og i den forbindelse vil du også skulle opsætte en kvitteringsmail. Du har også mulighed for at dele den færdige annonce direkte efter oprettelsen.

Oprettelse af jobportal

Når YoungCRM Recruiter aktiveres, oprettes der automatisk en jobportal for din organisation. Her vil alle aktive stillinger (dvs. stillinger, der er åbne for ansøgninger), automatisk blive vist, og man kan her fra se annoncerne. På jobportalen er det ligeledes muligt at segmentere stillingerne på arbejdssteder og stillingstyper, og oprette en jobagent.

Behandling af kandidater


Under behandling i YoungCRM er modulet 'Kandidater' tilføjet. Kandidater minder en del om 'Personer' men skiller sig ud ved, at det viser personer ud fra hvilke stillinger, de har søgt via YoungCRM.

Derudover er det klassiske 'Personkort', tilpasset til rekrutteringsprocessen og vises derfor i form af et 'Ansøgningskort', der passer perfekt til behandling af ansøgningen. På 'Ansøgningskortet' kan du blandt andet:

  • Skifte status på ansøgningen og sende beskeder/mails direkte til ansøgeren
  • Vurdere hvorvidt personen er egnet til jobbet eller ej
  • Rate personen
  • Se den samlede ansøgning
  • Se filer
  • Se dem aktivitet, der har været på ansøgningskortet.

YoungCRM Recruiter sikre, at du først kan afslutte en stilling, når du har færdigbehandlet alle ansøgninger – dvs. enten har ansat eller givet et afslag.''

Did this answer your question?