Udvælg manuelt deltagere til din event

Via Eventmanageren i YoungCRM er det muligt at oprette en event, hvor du manuelt kan gå ind og definere, hvilke personer der får mulighed for at deltage i eventet.

Dette gør du ved at oprette en event med 0 deltagere, således at de personer der tilmelder sig, automatisk ryger på ventelisten. Du har herefter mulighed for at gå ind og manuelt vælge hvilke personer på ventelisten, der bliver angivet som deltagere.

Start med at oprette en ny event.

Angiv Max antal deltagere som 0.
Under eventindstillinger skal du huske at aktivere ventelisten.
Du skal IKKE aktivere den automatiserede oprykning

Når du skal udforme de mails, der knytter sig til denne type event, skal du tænke over, at de skal være lidt anderledes end i forbindelse med andre typer events. Tænk meget over hvornår de tilmeldte modtager hvilke mails, og i hvilken rækkefølge.

Eksempelvis modtages kvitteringsmailen først, når de tilmeldte har fået en plads til eventet. Det kan derfor være en god idé at lave en kvitteringsmail, der gør dette klart ved eksempelvis at skrive: ”Du har fået plads!”.

Kvitteringsmailen de tilmeldte modtager, når de er kommet på venteliste – altså umiddelbart efter deres tilmelding, kunne lyde i retningen af ”Tak for din interesse”, for at gøre dem opmærksomme på, at deres tilmelding er registreret, men at de endnu ikke har en plads til eventet.

Når du har oprettet eventet, markedsfører du det på almindelig vis - det kan være ved at sende det ud til en bestemt målgruppe i en mail via YoungCRM. Du får nu personer til at tilmelde sig eventets venteliste.

Ved at tilgå Statistikker for eventet kan du få vist de personer, der har tilmeldt sig eventet. Klik på handlinger ud for eventet og vælg 'Statistikker'.

Under fanen 'Tilmeldte i alt' kan du her se en liste over de tilmeldte samt deres status. Du kan nu vælge at klikke på 'Gå til' ud fra personerne, for at få vist deres personkort, eller du kan klikke på 'Åben i personer' og få vist en liste over alle de tilmeldte under personer i YoungCRM. 

For at give personer adgang til din event, klikker du her på de personer, som du ønsker at tilmelde. 

Du får herefter vist vedkommendes personkort. Gå her ind under fanen 'Events'.

Du får her vist hvilke events, personen har tilmeldt sig til igennem YoungCRM, og hvad personens status til eventet er. For at give adgang til eventet, klikker du på 'Handlinger' ud for eventet, og vælger 'gennemtving tilmelding'.

Personen er nu tilmeldt eventet.

Du kan nu se hvilke personer, du har tildelt en plads til din event.

Did this answer your question?