Opret SMS

Såfremt du har SMS modulet i YoungCRM har du herigennem mulighed for at sende SMS beskeder til dine personer. Dette er en guide til, hvordan du opretter en SMS kampagne i YoungCRM.

Det første du gør, er at gå ind under SMS modulet og trykke på Opret SMS.

Du vil nu blive bedt om at vælge de personer, som du ønsker at udsende SMS'en til. Du kan her manuelt markere personerne, vælge alle, eller du kan bruge en af dine gemte visninger. 

Når du har valgt modtagerne klikker du på 'Send SMS'.

Læs mere som gemte visninger HER.

Det første skridt er nu at give din SMS kampagne et navn. Dette gør det nemmere at administrere dine forskellige SMS kampagner i fremtiden.

Det er nu tid til, at du skal designe din SMS. Her skal du angive et afsendernavn eller nummer og skrive selve SMS'en. Du har mulighed for at bruge shortcodes, så personernes fornavn, efternavn og/eller e-mail hives ud fra systemet og automatisk tilpasses SMS'en til den enkelte person. Dermed bliver SMS'en mere personlig. 

Du finder de tre shortcodes i den tomme bjælke under afsendernavnet.

BEMÆRK: I bunden af hver SMS er der indsat et link, hvorigennem personer har mulighed for at afmelde sig fremtidige SMS'er fra jeres organisation sendt gennem YoungCRM.

Når du har designet din SMS har du mulighed for at sende en test SMS til dig selv, så du kan se, hvordan SMS'en kommer til at se ud, når den bliver afsendt.

Tryk på Send test SMS øverst i højre hjørne.
Indtast herefter det telefonnummer, som du ønsker at sende test SMS'en til.
Når du er færdig med at designe din SMS og den er klar til at blive sendt klikker du på næste.
Det sidste skridt er nu at sende SMS'en afsted ved at trykke på Send SMS

Du har nu oprettet en SMS kampagne, som du kan se under SMS modulet. 

Tip! Vil du have at personerne kan svare tilbage? Så skal du skrive et nummer de kan svare på som afsender. Eventuelle svar vil blive sendt til dette nummer.

Du kan ikke modtage SMS svar direkte i YoungCRM.

Bemærk: Når du udsender en SMS via YoungCRM, har modtageren automatisk mulighed for at afmelde sig fremtidige SMS'er sent fra din organisation i YoungCRM via et link.f

Did this answer your question?