Ansøgningsflow

Ansøgningsflowet i YoungCRM har til formål at indsamle mere viden om ansøgerne, end man normalvis får gennem den "klassiske" ansøgning. Ansøgningsflowet består af videospørgsmål og analyser, som man kan bede ansøgerne om at besvare i forlængelse af deres ansøgning.

Tilkobling af ansøgningsflow

Når du opretter en ny stilling, er det i først step muligt at vælge hvorvidt ansøgningsflowet skal aktiveres eller ej.

Såfremt ansøgningsflowet aktiveres, bliver det muligt at vælge hvilke videospørgsmål og analyser, der skal tilkobles denne stilling.

Når ansøgerne modtager en kvitteringsmail som tak for ansøgningen, vil der i samme mail henvises til ansøgningsflowet. Man kan dog også vælge, om ansøgningflowet også skal vises umiddelbart efter at ansøgningen er sendt, i stedet for at man bliver re-directet til en anden side.

Visning af videoflow

Når en kandidat har sendt en ansøgning, vil vedkommende blive ledt gennem ansøgningsflowet.

Først vil de blive mødt af en kortintroduktion til det kommende flow.

Derefter vil de, såfremt videospørgsmål er aktiveret, blive præsenteret for et eller flere videospørgsmål. Hvis de ikke ønsker at besvare spørgsmålet, har de også mulighed for at springer over. Man kan til hver en tid tilgå sit ansøgningsflow, og udfylde de informationer, som man mangler.

Næste step i ansøgningsflowet er analyserne, der er bygget op på samme måde som ansøgningsformularen. Når man har besvaret disse, skal man gå til næste.
Når ansøgeren er nået igennem flowet kan vedkommende se sin besvarelse, og vælge om denne skal uploades til deres samlede ansøgning.

Did this answer your question?