Recruiter indstilliger

Recruiteren er en del af det indledende arbejde som skal til, når du påbegynder din tiltræknings- og rekrutteringsproces. 

Recruiteren giver dig mulighed for at oprette din egen jobportal og embedde den på din hjemmeside. Når du begynder at modtage ansøgninger, gør recruiteren det nemt og overskueligt for dig, at holde overblik over alle dine ansøgeres kvalifikationer og informationer.

Når du har tilkøbt recruiteren, er der en række informationer, der skal udfyldes før din jobportal er i luften. Disse informationer udfylder du ved at besøge dine organisationsindstillinger oppe i højre hjørne på virksomhedsnavnet.

I din 'indstillings-oversigt' vil du hun kunne se 'recruiter' som en fane. Herunder kan du se de forskellige indstillinger, som du kan udfylde.

Statusmails:

Statusmails er en fastlagt række mails, som du ved et enkelt klik kan sende til dine ansøgere. Under status mails finder du bl.a. følgende mails; læst, inviteret til samtale, 1. Samtale afholdt, 2. Samtale afholdt, kontakt fremsendt, ansat, afslag osv.

Herinde kan du altså udarbejde en generel mail til forskellige scenarier, som dine ansøgere skal igennem. Ved at bruge funktionen [First name] virker mailen personlig. Hvordan denne funktion fungerer i dit rekrutterings-arbejde kan du læse mere om her.

Stillingstags

Stillingstags er de typer af stillinger, som Jeres virksomhed udbyder. Dette kan f.eks. være; fultidsstilling, deltidsstilling eller en stilling til en studentermedhjælper. Ved at udfylde dette, er det muligt for ansøgere at segmentere deres søgning udelukkende til studiemedarbejder-jobs eksempelvis.

Virksomhedsbeskrivelser

Virksomhedsbeskrivelser bruges til, kort, at fortælle din ansøger om Jeres arbejdsplads. En beskrivelse kan f.eks. fortælle om arbejdspladsen som helhed, og have en beskrivelse af den specifikke afdeling jobopslaget henvender sig til. Det er muligt at oprette flere virksomhedsbeskrivelser, hvorfor du godt kan lave én beskrivelse til ’Virksomheden + info om udviklingsafdelingen’, ’Virksomheden + info om marketingafdelingen’ osv.

Oprettes flere virksomhedsbeskrivelser, ser det således ud i oversigten:

Stillingstyper

Stillingstyper tilføjes din jobannonce når de oprettes via recruiteren. Når ansøgeren besøger din jobbank kan denne filtrere sin søgning på hhv. stillingstyper og arbejdssteder. Ved at lave stillingstyper og tilføje disse i dine jobannoncer gør du det dermed lettere for dine ansøgere, at finde stillinger som er relevante for dem.

Arbejdssteder

Under arbejdssteder kan du tilføje de lokationer I har i Jeres virksomhed. Ved at oprette virksomhedens forskellige lokationer bliver det muligt for både Jer og Jeres ansøgere at segmentere ansøgningen ved at tilføje denne værdi.

Dermed kan en ansøger som besøger Jeres jobbank angive, at denne kun er interesseret i at se stillinger fra eksempelvis Århus. På denne måde bliver ansøgningsprocessen lettere og mere overskuelig for Jeres ansøgere.

Rating

Rating kan du benytte, til at differentiere dine ansøgere på bestemte parametre, som du selv bestemmer. Igennem rekrutteringsprocessen opsamler du en masse kvantitative data om dine ansøgere, hvorfor rating er oplagt til at opsamle kvalitative data. Dermed vil du kunne udvælge mulige kandidater på eksempelvis personlige kvalifikationer eller jobspecifikke kompetencer.

Igennem rekrutteringsprocessen opsamler i generelle informationer, og i har dermed mulighed for at opsamle informationer som er job-specifikke via denne funktion.

Ansøgningsfelter

Ansøgningsfelter fungerer på samme måde som ’datafelter’.

Du skal bruge ansøgningsfelterne når du laver ansøgningsformularen. Med felterne kan du stille ansøgeren en række spørgsmål, som denne skal svare på, når en stilling i Jeres jobportal ansøges.

Videospørgsmål og indstillinger

Did this answer your question?