Recruiter - kandidatkort

I den følgende guide vil du få information om fanen ’kandidater’, som er en del af vores recruiter. Kandidater minder om funktionen ’personer’, som er en del af YoungCRM.

 

I den følgende guide vil du få hjælp til:

Ansøgningskort

  • Status
  • Egnethed
  • Rating
  • Aktivitet
  • Samtale
  • Ansøgning
  • Filer
  • Andre ansøgninger

 

Ansøgningskort

Ansøgningskortet er et personligt kort for den enkelte ansøger, hvor du kan se al kommunikation og information der er om personen. På kortet ses en række faner, hvorunder informationen kan tilgås.

 

Ansøgningskort – status

På ansøgningskortet under fanen ’status’ kan du holde overblik over din ansøgeres status i ansættelsesprocessen. Du vælger status for den pågældene person ved at trykke på ikonet ’Gem status, og send mail’. Herefter vil jobsøger modtage en mail.

Når mailen er sendt vil ansøgningskortet skifte udseende, således din statusoversigt er tydelig, og mailen som er afsendt i stedet bliver sløret.

Ansøgningskort – egnethed

I denne fane kan du afgøre, hvorvidt den enkelte kandidat er egnet til den pågældende stilling. Dette gør du ved at flytte markøren mellem de tre muligheder.

Du vil efterfølgende kunne se den enkelte kandidats egnethed ude i oversigten af kandidater.

Ansøgningskort – rating

Ligesom du kan se egnethed i oversigten af kandidater, kan du også se den enkelte ansøgers rating.

Ratingen foretager du, ud fra de parametre du tidligere i processen har fastsat.

Ansøgningskort – aktivitet

Under fanen ’aktivitet’ kan al aktivitet som er sket på en ansøger ses.

Ansøgningskort – samtale

Samtalemodulet kan benyttes til at føre en samtale med ansøger, hvis der er nogle spørgsmål el. lign. som ansøger har brug for svar på.

Ansøgningskort – ansøgning

Under denne fane har du overblik over din ansøgers informationer. Eksempelvis; navn, adresse, telefon nr., tildelte etiketter o.lign.

Ansøgningskort – filer

Under denne fane vil du kunne se de filer som er vedhæftet af enten ansøger eller dig.

Ansøgningskort – andre ansøgninger

Under denne fane kan du se ansøgningshistorikken fra den enkelte ansøger. Hvis I tidligere har modtaget ansøgninger fra denne person, vil de være at se i denne oversigt.

Did this answer your question?