Alle samlinger
Persondatapolitik for 25syv A/S
Persondatapolitik for Bet25 A/S
Persondatapolitik for Bet25 A/S
Henrik avatar
Skrevet af Henrik
Opdateret over en uge siden

Persondatapolitik for Bet25 A/S

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Indledning

Vi er glade for din interesse for vores tjenester.

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Bet25 A/S (“vi”, “os”, “vores”) indsamler, benytter og videregiver dine personoplysninger.

I Del 1 beskrives det, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved brug af vores tjenester. I Del 2 kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du indsender en jobansøgning til os. Del 3 beskriver dine rettigheder og gælder både for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af vores tjenester og ved modtagelse af jobansøgninger.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandlingen af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser, og for at vi kan indgå og opfylde vores kontrakt med dig. Hvis vi ikke modtager visse personoplysninger om dig, vil vi derfor ikke kunne levere vores tjenester og det kan blive nødvendigt at suspendere, spærre eller lukke din brugerkonto.

Hvis du ved brug af vores tjenester giver os oplysninger om andre end dig selv, herunder ved brug af en anden persons betalingskort, har du ansvar for at informere den pågældende om denne persondatapolitik og de vilkår, der fremgår heraf.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Bet25 A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Bet25 A/S

Mariane Thomsens Gade 2F, 2.

8000 Aarhus C

CVR-nr.: 30897765

E-mailadresse: hf@bet25.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

· På e-mail: hf@bet25.dk

Del 1: Behandling af personoplysninger ved brug af vores tjenester

Vi indsamler dine personoplysninger, når du anvender følgende tjenester:

· Bet25.dk/heste/

· Bet25.dk/sport/

· Bet25dk/casino/

· CasinoGo.dk

· CasinoGo (app)

· Bet25 Casino (app)

· Bet25 Sport (app)

· Bet25 Heste (app)

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende oplysninger om dig i forbindelse med vores tjenester:

Ved oprettelse af en brugerkonto:

· Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato og køn

· CPR-nummer

· Kopi af ID, f.eks. pas eller kørekort

· Brugernavn og kode til brugerkontoen

Ved brug af vores tjenester:

· Oplysninger om din interaktion med vores tjenester, herunder om din adfærd og loginhistorik på vores hjemmesider og apps, den enhed du anvender, samt din IP-adresse, browsertype og geografiske lokation. De nævnte oplysninger indsamles, når du er logget ind på din brugerkonto eller via cookies, som bliver gemt på din computer, hvis du samtykker til sådanne. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmesider eller apps.

· Transaktioner til og fra din brugerkonto, herunder oplysninger om dine foretrukne betalingsmetode

· Ved udbetaling af gevinster behandles CPR‑nummer, kopi af ID (pas, kørekort, sundhedskort, dåbsattest eller lignende) og bankoplysninger

· Oplysninger modtaget i forbindelse med din korrespondance med os

· Oplysninger modtaget i forbindelse med din deltagelse i konkurrencer (typisk navn, e-mail og telefonnummer)

· I visse tilfælde behandles særlige kategorier af personoplysninger, såsom sundhedsoplysninger relateret til ansvarligt spil

Vi indhenter også CPR-oplysninger, CVR-oplysninger i forbindelse med dine økonomiske forhold (soliditet), og oplysninger om hvorvidt du er registreret i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) fra følgende kilder: CPR-registeret, CVR-registeret og ROFUS.

Ved direkte markedsføring

· Kontaktoplysninger, som nærmere beskrevet ovenfor.

· Oplysninger indsamlet via cookies fra Actito om din interaktion med vores direkte markedsføring i form af dine eventuelle åbninger af og/eller kliks på materialet, din anvendte enhed, din browser samt hjemmesidebesøg eller øvrige handlinger foranlediget af henvendelserne, såfremt du har givet os samtykke til fremsendelse af direkte markedsføring (via email og SMS) og anvendelse af denne type cookies. Disse cookies er sessionscookies og indsamler alene oplysninger, når du interagerer med vores henvendelser.

· Oplysninger om din interaktion med vores tjenester, som nærmere beskrevet ovenfor.

Formål og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Vi vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, fordi det er nødvendigt for at:

A. Overholde vores retlige forpligtelser som anført nedenfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, for så vidt angår behandling af CPR‑nummer:

i. Spilleloven med tilhørende bekendtgørelse 2019-11-29 nr. 1276 om online væddemål kapitel 2, 4, 6 og 10 (som ændret ved bekendtgørelse 2021-05-25 nr. 1009 og bekendtgørelse 2022-05-24 nr. 721), samt bekendtgørelse 2019-11-29 nr. 1274 om onlinekasino kapitel 2, 4 og 7 (som ændret ved bekendtgørelse 2021-05-25 nr. 1010, bekendtgørelse 2022-01-10 nr. 19 og bekendtgørelse 2022-05-24 nr. 720), hvor det fremgår:

a. at vi for at kunne tilbyde vores tjenester skal indhente dokumentation for din identitet, herunder navn og CPR-nummer (eller anden lignende oplysning),

b. at oprettelse af spilkonto, første login på en spilkonto fra en ny enhed og ændring af oplysninger som nævnt umiddelbart ovenfor under punkt a) som udgangspunkt skal ske ved anvendelse af elektronisk id (MitID),

c. at der ved ind- og udbetalinger fra en spilkonto samt ved ændring af betalingsinstrument som udgangspunkt skal anvendes et elektronisk id (MitID),

d. at ROFUS skal konsulteres inden oprettelse af og ved login på brugerkontoen, samt forinden udsendelse af markedsføring,

e. at vi skal give dig adgang til oplysninger om spilkontoens saldo, spilhistorik (herunder indsatser, gevinster og tab), ind- og udbetalinger og øvrige transaktioner i tilknytning hertil,

f. at vi skal træffe foranstaltninger, som er egnede til at reducere risikoen for aftalt spil (»match-fixing«), og

g. at vi skal overholde visse forpligtelser i relation til ansvarligt spil, herunder gøre os bekendte med spilmønstre med henblik på at forebygge og forhindre problemspil og spilafhængighed.

ii. Hvidvasklovgivningen i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

iii. Bogføringslovens kapitel 5 i forbindelse med vores udarbejdelse af regnskabsmateriale, herunder fakturering.

B. Indgå og opfylde vores kontrakt med dig (dvs. de vilkår og betingelser som du har accepteret ved oprettelsen af din brugerkonto), herunder for at undersøge, at du opfylder betingelserne for at åbne en brugerkonto, for at give dig adgang til din brugerkonto og levere spiltjenester til dig samt for at udbetale eventuelle gevinster til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. For så vidt angår behandlingen af CPR-nummer i forbindelse med udbetaling af eventuelle gevinster vil behandlingen finde sted i overensstemmelse med dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

C. Fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

D. Forfølge vores legitime interesse i at optimere vores tjenester på baggrund af oplysninger om din interaktion hermed, besvare dine henvendelser og administrere din deltagelse i konkurrencer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

E. Foretage direkte markedsføring via e-mail, SMS og sociale medier, og tilpasse indholdet af vores markedsføring ved brug af oplysninger om din interaktion med vores tjenester og markedsføring (herunder oplysninger indsamlet via cookies) for at måle effekten af vores markedsføring og sikre, at henvendelserne er relevante for dig, såfremt du har samtykket hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

F. Målrette vores tjenester til dig ved brug af oplysninger om din interaktion med dem, der indhentes (i) via cookies, såfremt du har samtykket hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og (ii) når du er logget ind på din brugerkonto, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

G. Foretage målrettet markedsføring på tredjepartshjemmesider, herunder via bannerannoncer, i henhold til vores legitime interesse i at kunne markedsføre vores ydelser til dig via andre hjemmesider på en måde, som er tilpasset dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

H. Forfølge vores legitime interesse i at gennemføre eller forberede en eventuel transaktion, der involverer hele eller dele af vores virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og eventuelt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a for så vidt angår særlige kategorier af personoplysninger eller CPR-nummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

· Offentlige myndigheder, f.eks. Spillemyndigheden, SKAT, Politi og SØIK, hvis der opstår mistanke om snyd, misbrug eller lovovertrædelse

· Pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsninger

· Serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support, marketing- og reklamebureauer og udbydere af webservices så som analyse- og profileringsværktøjer

· Rådgivere, herunder eksempelvis revisorer og advokater

· Øvrige tredjeparter i forbindelse med en eventuel transaktion, der vedrører hele eller dele af vores virksomhed

Visse af dine personoplysningerne vil blive overført til modtagere, der ikke er etableret inden for EU/EØS. Sådanne overførsler vil alene ske til modtagere, der (i) er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau, eller (ii) har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter. Nedenfor er et overblik over de modtagere udenfor EU/EØS, som vi overfører personoplysninger til:


Modtager


Land


Beskyttelsesforanstaltning


Udbydere af analyseværktøjer og kommunikationstjenester til vores hjemmesider og apps, herunder Google LLC, Twitter, Inc. og Intercom, Inc.


USA


Standardbestemmelser om databeskyttelse godkendt af Europa-Kommissionen, jf. databeskyttelsesforordnings art. 46, stk. 2, litra c

Du kan få nærmere information om de fornødne garantier for overførsel af dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS ved at henvende dig til os som angivet ovenfor.

Beskyttelse og opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaring og enhver anden behandling af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi har høje standarder for beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi gennemgår kvartalsvise

it‑sikkerheds- og indtrængningsskanninger fortaget af aktører godkendt af Spillemyndigheden, samt foretager løbende test på vores systemer for at sikre optimal behandlingssikkerhed. Vi har samtidig interne procedurer og politikker, der skal sikre dig og os mod tab, misbrug ol. af dine data.

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:


Formålet med behandlingen


Opbevaringsperiode

Personoplysninger modtaget med henblik på at levere vores tjenester til dig og overholde vores retlige forpligtelser

Oplysninger indsamlet med henblik på indgåelse og opfyldelse af en kontrakt med dig opbevares indtil det konstateres, at der ikke bliver indgået en kontrakt, eller, hvis en kontrakt indgås, i 5 år fra udgangen af det år, kundeforholdet ophørte, jf. bekendtgørelserne om onlinekasino og online væddemål, begges § 4.

Oplysningerne modtaget med henblik på at analysere spilmønstre og risikovurderinger af dig som spiller opbevares i 5 år fra udgangen af det år, hvor vurderingerne blev foretaget, jf. bekendtgørelse om onlinekasino § 22, stk. 3, og bekendtgørelse om online væddemål § 16, stk. 3.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

Oplysninger behandlet i henhold til hvidvasklovgivningen, opbevares indtil 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en transaktions gennemførelse.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med korrespondance med dig og deltagelse i konkurrencer

Henvendelser fra dig opbevares indtil de er færdigbehandlet, og der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance, medmindre længere opbevaring er påkrævet ved lov (eksempelvis for at overholde kravene om ansvarligt spil i spilleloven med tilhørende bekendtgørelser).

Oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencer opbevares i en periode på 3 måneder efter at konkurrencen er afsluttet og præmien er leveret for så vidt, at de alene er nødvendige af hensyn til vores administration af konkurrencen (er der eksempelvis afgivet et markedsføringssamtykke i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen, så vil personoplysningerne blive behandlet som anført nedenfor).

Personoplysninger indsamlet via cookies med henblik på at personliggøre og optimere vores tjenester

Oplysningerne indsamlet via cookies med henblik på at optimere og personliggøre vore tjenester opbevares i op til 2 år efter, at de pågældende data er blevet indsamlet, hvorefter de anonymiseres. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmesider eller apps.

Personoplysninger modtaget og indsamlet med henblik på at sende nyhedsbreve og anden markedsføring

Oplysningerne opbevares indtil dit samtykke tilbagekaldes eller ikke har været anvendt af os i 1 år. Dokumentation for et afgivet samtykke opbevares indtil to år efter, at det har været anvendt sidste gang af os. For adfærdsoplysninger indsamlet via cookies henvises til vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmesider eller apps.

Oplysninger kan gemmes i længere tid end den ovenfor angivne, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges.

Automatiske afgørelser og profilering

Det kan forekomme, at vi bruger systemer til at træffe automatiske afgørelser om dig, herunder ved brug af profilering, i følgende situationer:

A. Profilering i relation til ansvarligt spil og match-fixing

i. Vi anvender profilering til at analysere dine spilmønstre og foretage risikovurderinger af dig med henblik på at forebygge og forhindre problemspil og spilafhængighed, samt aftalt spil (»match-fixing«). Profileringen foretages på baggrund af oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester og de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med oprettelsen af din brugerkonto.

ii. Profileringen kan føre til, at vi spærrer for din deltagelse i salgsfremmende aktiviteter, at vi nægter at acceptere transaktioner eller blokerer din brugerkonto, eller foretager andre handlinger, som vi finder nødvendige for at overholde vores retlige forpligtelser i relation til ansvarligt spil og match-fixing.

iii. Vi udfører profileringen på baggrund af vores retlige forpligtelser i spilleloven med tilhørende bekendtgørelser, og du har derfor ikke ret til at gøre indsigelse imod profileringen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 22, stk. 2, litra b.

B. Profilering i relation til mistænkelige transaktioner

i. Vi anvender profilering for at kunne opdage og vurdere om din brugerkonto anvendes eller kan blive anvendt til ulovlige formål eller hvidvask af penge. Profileringen foretages på baggrund af oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester, de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med oprettelsen af din brugerkonto, samt offentligt tilgængelige oplysninger fra CPR-registeret og CVR- registeret.

ii. Profileringen kan føre til, at vi nægter at genåbne, suspenderer eller lukker din brugerkonto, tilbageholder penge og/eller annullerer en indsats. Mistænkelige transaktioner vil blive rapporteret til de relevante myndigheder.

iii. Vi udfører profileringen på baggrund af vores retlige forpligtelser i spillelovgivningen og hvidvasklovgivningen, og du har derfor ikke ret til at gøre indsigelse imod profileringen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 22, stk. 2, litra b.

C. Profilering i relation til markedsføring

i. Vi anvender profilering til markedsføringsformål ved at placere dig i et kundesegment for at forstå og forudsige forbrugsvaner eller fremtidige behov og præferencer for det kundesegment, som du tilhører. Det sikrer, at vores markedsføring, herunder direkte markedsføring og indholdet af vores tjenester, tilpasses til det relevante segments interesser, så vores henvendelser og indhold til dig er mere relevant. Profileringen foretages på baggrund af oplysninger om, hvordan det relevante segment bruger vores tjenester og reagerer på vores markedsføring samt de oplysninger, som afgives i forbindelse med oprettelsen af brugerkonti.

ii. Hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, udfører vi profilering på baggrund af oplysninger indsamlet om din interaktion med vores markedsføring på basis af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis du har samtykket til anvendelsen af marketingcookies, udfører vi profilering på baggrund af oplysninger indsamlet om din interaktion med vores tjenester på basis af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Hvis du er logget ind på en brugerkonto, udfører vi profilering på baggrund af oplysninger indsamlet om din interaktion med vores tjenester på basis af vores legitime interesse i at kunne tilpasse vores tjenester til dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod profileringen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 1-3.

Del 2: Vores behandling af personoplysninger ved jobansøgninger

I ansøgningsfasen (før ansættelsesforholdet) behandler vi de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din ansøgning. Dette vil typisk være identitets- og kontaktoplysninger (navn, alder, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) samt oplysninger om dit familieforhold og din uddannelsesmæssige baggrund samt dine nuværende og tidligere ansættelser.

Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning med henblik på at afgøre, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt at kommunikere med dig om en eventuel ansættelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 3 mdr. efter afslutning af et ansættelsesforløb, medmindre du accepterer et tilbud om ansættelse. Accepterer du et tilbud om ansættelse, vil du modtage en særskilt persondatapolitik i forbindelse med din ansættelse, og vi vil i overensstemmelse med den politik fortsætte behandlingen af visse personoplysninger modtaget i forbindelse med din jobansøgning.

Del 3: Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til:

· direkte markedsføring, herunder mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring, og

· øvrige behandlinger baseret på vores legitime interesse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, herunder profilering baseret på denne bestemmelse.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dine eventuelle samtykker ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. For så vidt angår et samtykke givet til direkte markedsføring kan du altid trække dette tilbage ved at klikke på afmeldelseslinket i de nyhedsbreve du modtager, og har du samtykket til vores brug af cookies på vores tjenester, så kan du tilbagekalde dit samtykke via den pågældende tjeneste som anført i vores cookiepolitik, der er tilgængelig på vores hjemmesider eller apps.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. Se nærmere information under afsnittet ’Automatiske afgørelser og profilering’ ovenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.”

Bet25 A/S – August 2023

Besvarede dette dit spørgsmål?