Big 9

Regler for puljespil på sport

Henrik avatar
Skrevet af Henrik
Opdateret over en uge siden

Sådan spiller du Big 9

Man skal gætte på resultatet af 9 kampe (1 X 2) samt om kampene ender med over eller under 2.5 mål. Man kan ikke undlade at vælge et udfald – Der skal vælges 1 X 2 og over/under på alle kampe på Big 9 kuponen. Kampen markeret med Wildcard betyder at kampen er helgarderet og dermed korrekt på din kupon. Man kan frit vælge Wildcard blandt alle 9 kampe på kuponen. Rækkeprisen på Big 9 er 50 øre.

Resultat/Udbetaling

Fordelingsnøglen imellem puljerne

  • 9 rigtige - 40% - Deles lige mellem de rækker, der indeholder 9 rigtige resultater.

  • 8 rigtige - 20% - Deles lige mellem de rækker, der indeholder 8 rigtige resultater.

  • 7 rigtige - 40% - Deles lige mellem de rækker, der indeholder 7 rigtige resultater.

Hvis ingen rammer 9, 8 eller 7 rigtige, bliver gevinstpuljen flyttet til 9 rigtige-puljen i den næstkommende Big 9 runde.

Resulteres 8 eller 7 rigtige under 15 kr overføres puljen til den næstkommende Big 9 runde og der skabes dermed en jackpot-pulje. Beløbet bliver fordelt i 9 rigtige-puljen.

Regler og vilkår

§ 1 Indledende regler

I disse Spilleregler reguleret puljespil-væddemål på spilproduktet Big 9. Ifølge spilleloven må personer under 18 år ikke deltage i spil - selv eller gennem en tredjepart. Personer over 18 år må ikke fungere som agent for anden person i forbindelse med spillet.

Bet25 har ret til at forbyde personer, der overtrådte mod reglerne fra at deltage i spil.

For at kunne deltage i spil på Bet25 skal spilleren har en Bet25-konto. For Bet25-konti gælder de vilkår og betingelser udstedt af Bet25 til enhver tid til indehavere af Bet25-konti

Big 9 er et puljespil, hvor dem med flest rigtige deler puljen.

§ 2 Ordforklaring

Bet25 konto: Konto hos Bet25 for individuel fysisk person.

Spilkvittering: Kvittering for gennemført spil.

Spillerunde: Spillerunden består af tidspunktet fra Bet25 åbner - til spil på en bestemt runde indtil 23:59:59 på kampdagen i runden med det seneste planlagt kick-off tid, medmindre Bet25 melder andet ud.

Spilleregler: Disse Spilleregler gælder til spilproduktet Big 9.

Spilstop: Stop af aflevering af spil til en spillerunde finder sted når den første kamp inkluderet i spillerunden eller den faktiske første start for enhver kamp, der er en del af spilrunden.

Afbrudt kamp: En kamp, der ifølge disse Spilleregler ikke anses for at have et endeligt resultat før at spillerunden afsluttes og derfor er slettet fra kuponen.

Kunde: Person, der har deltaget i spil via deres egen Bet25-konto, eller som har til hensigt at deltage i spil via egen Bet25-konto.

§ 3 Bestemmelse af kampresultater og afstemmelse af kampe

En kamp, der er en del af Big 9, får et resultat fastsat efter følgende regler.

Alle kampe der er færdigspillet indenfor spillerunden, samt har et officielt resultat

Har kampuret passeret 79:59 min. og resultatet er officielt efterfølgende, så står resultatet ved magt.

En kamp som aflyses eller ikke afsluttes indenfor spillerunden annulleres.

§ 4 Håndhævelse af spil

Bet25 bestemmer i hvilke beløb (pålydende) indsats kan foretages.

Bet25 bestemmer minimum indsats per kupon for det respektive spilprodukt.

Bet25 kan informere efter behov og ændre, hvilken linjepris er grundlaget for overskudsberegningen.

Bet25 kan tage stilling til gebyrer til alle former for spil og overskudsudbetalinger.

I tilfælde af spil kan Bet25 beslutte om afrunding opad til helheden kroner.

§ 5 Indlevering

Spil placeret efter kampstart vil ikke blive accepteret og annulleres af Bet25 efterfølgende.

§ 6 Forbud at deltage i spil

Den eller de personer der kan påvirke udfaldet af spillet eller kampen eller som i andet måde har en sådan sammenblanding med spillet eller kampen, ex deltagende holds spillere og ledere må deltage i spil.

§ 7 Statistisk eller automatisk genererede spil

Til spilproduktet Big 9 er det ikke tilladt at - helt eller delvist - spille statistisk og /eller systemer, der er automatisk genereret.

§ 8 Begrænsning af rækker

Bet25 forbeholder sig retten til at begrænse antallet af rækker en spiller kan spille. Denne begrænsning kan være generel og gælder pr. Spilrunde og spilprodukt eller individ og gælder for en enkeltperson pr. spilrunde og spil produkt.

§ 9 Maksimal indsats

Bet25 forbeholder sig retten til at begrænse det væddemål, som en væddemålsindehaver kan foretage. Denne begrænsning kan være generel og gælder pr. Spilrunde og spilprodukt eller individ og gælder for en enkeltperson.

§ 10 Samarbejde mellem personer

Det er det forbudt for kunden at samarbejde med andre til spil via statistisk eller automatiseret systemer. Det er det også forbudt for kunden at bruge flere forskellige Bet25 – konti til at placere sine spil.

§ 11 Tilbagebetalingsprocent

Den er på 65%.

Besvarede dette dit spørgsmål?