Miten myynnit kirjataan Zervantista ALViniin?
Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut siirretään ALViniin tallentamalla tiedot kuukausitasolla Zervantin tulo- ja menoraporttia käyttäen.

Raportissa tulee näkyä: 

  • jokainen myyntilasku omana rivinään ja 

jokaiselta laskulta 

  • laskunumero, 

  • maksupäivä (tai luontipäivä), 

  • asiakas, 

  • veroton ja verollinen summa sekä 

  • arvonlisäveron osuus.

Voit myös tallentaa jokaisen myyntilaskun yksitellen ALViniin. Tällöin jokainen myyntilasku on arkistoituna samaan kirjanpidon arkistoon kuin tositteesi, mikä kuuluu ALVinin kuukausihintaan. Mikäli tallennat myynnit yhteenvedolta, tulee sinun ylläpitää Zervant laskuarkistoa kirjanpitolain vaatimuksen mukaiset kuusi vuotta tilikauden päättymisvuoden lopusta lukien. 

Vastasiko tämä kysymykseesi?