Arvonlisäveron alarajahuojennus

Kuka voi saada huojennusta ja miten arvonlisäveron alarajahuojennus ilmoitetaan

Jon Gorschelnik avatar
Tekijä: Jon Gorschelnik
Päivitetty yli viikko sitten

Kuka voi saada huojennusta?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Jos yrityksen liikevaihto on

  • enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

  • yli 15 000 euroa mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.

Koska huojennusta haetaan?

Ilmoita alarajahuojennuksen tiedot arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveron verokautesi ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot kalenterivuoden vai tilikauden viimeisen verokauden arvonlisäveroilmoituksella.

Verokausi

Milloin pitää hakea

kuukausi

tilikauden viimeisen kuukauden arvonlisäveroilmoituksella (esim. joulukuu)

neljännesvuosi

kalenterivuoden viimeisen neljänneksen (loka-joulukuun) arvonlisäveroilmoituksella

vuosi

kalenterivuodelta annettavassa arvonlisäveroilmoituksessa

Kuinka paljon huojennusta voi saada?

Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

{ arvonlisävero - [ (liikevaihto – 15 000 e) x arvonlisävero ] } / 15 000 e

Laskukaavassa liikevaihto tarkoittaa huojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa ja arvonlisävero huojennukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa.

Jos huojennukseen oikeuttava liikevaihto on enintään 15 000 euroa, laskukaavaa ei käytetä. Alarajahuojennuksen määrä on silloin sama kuin huojennukseen oikeuttava arvonlisävero.

Löydät laskurin huojennuksen laskemiseen OmaVero palvelusta täältä.

Miten teen ilmoituksen ja mitä tietoja ilmoituksen tekemiseen tarvitaan?

Tulosta ALVin palvelusta tuloslaskelma koko tilikaudelta. Tuloslaskelmassa näkyy arvonlisäveroton liikevaihto millä voit ilmoituksen tehdä. Tulosta tilikaudelta myös alv-laskelma, mistä sitten näkyy myyntien ja ostojen arvonlisäverojen määrä.

Jos yrityksesi tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta. Jos tilikausi ei ole 12 kuukauden mittainen, laskuri suhteuttaa liikevaihdon vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Alarajahuojennus ilmoitetaan OmaVero palvelussa arvonlisäveroilmoituksella

1. Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto (ALVin palvelun tuloslaskelma):

  • Tilikauden pituus kuukausina

  • Arvonlisäverolliset myynnit

  • Arvonlisäverottomat myynnit

2. Tilikaudelta suoritettava vero:

  • Suoritettavat arvonlisäverot yhteensä (ALVin palvelun alv-laskelma).

3. Tilikaudelta vähennettävä vero:

  • Vähennettävät arvonlisäverot yhteensä (ALVin palvelun alv-laskelma)

  • Yrityksen tekemiin ostoihin sisältyvän arvonlisäveron määrä tilikauden aikana (vain liiketoimintaa varten tehdyt ostot).

Miten kirjataan?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Huojennus on sen tilikauden tuloa, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt.
Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat. Heille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen.

Jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.

Huojennus kirjataan ALViniin liiketoiminnan muuksi tuotoksi (alv0%) ja ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa ”Saadut tuet ja avustukset”.

Vastasiko tämä kysymykseesi?