Käyttöomaisuuden hankinta ja myynti

Kaluston osto, kaluston myynti, arvonlisävero, poistot

Saija Kekäläinen avatar
Tekijä: Saija Kekäläinen
Päivitetty yli viikko sitten

Hankinta

Käyttöomaisuutta on omaisuus, joka on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön, esimerkiksi rakennukset, koneet ja kalusto. Tämän käyttöomaisuuden hankinnan voi vähentää kerralla, mikäli hankinnan todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta (ei ylärajaa hinnalle) tai kyseessä on pienhankinta (verovuodesta 2021 lähtien hankintahinta enintään 1200 euroa ja vuodessa pienhankintoja yhteensä enintään 3600 euroa ). Muussa tapauksessa hankinta kirjataan taseeseen ja hankintahinta täytyy jakaa useammalle vuodelle kuluksi poistoina, jotka pääsääntöisesti tehdään verotuksessa hyväksyttyjen maksimimäärien mukaan.

Myynti

Kun myyt yrityksen omistamaa käyttöomaisuutta riippuu käsittely siitä, kuinka alkuperäinen hankinta on kirjattu (kertakuluna vai taseeseen). Taseeseen merkittyä käyttöomaisuutta myytäessä tulee huomioida, kuinka paljon taseessa on arvoa jäljellä verrattuna saatuun myyntituottoon. Tästä erotuksesta voi tulla myyntivoittoa tai -tappiota. Huomioitava on myös, ettei ole merkitystä kuinka paljon taseessa on myytävällä yksittäisellä hankinnalla arvoa jäljellä, sillä taseen arvoa käsitellään yhteissummana eikä hankinta kohtaisesti.

Arvonlisävero

Arvonlisäveron osalta saat tehdä vähennyksen koko hankintahinnasta heti riippumatta siitä, kuinka hankinta käsitellään kirjanpidossa. Käyttöomaisuuden myynnin kohdalla pääsäännön mukaan arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa käytetystä käyttöomaisuudesta tilitetään arvonlisäveroa eli tästä tulee maksettavaa arvonlisäveroa riippumatta siitä, onko hankinta alun perin sisältänyt arvonlisäveroa tai ei.

Kuinka sitten tämä tehdään ALVinissa?

LITE-käyttäjät kirjaavat hankinnoista ainoastaan arvonlisäveron määrän ALViniin kululajilla 100% vähennettävä alv ja ilmoittavat vain veroilmoituksella poiston osuuden. Tällöin tulee pitää omaa seurantaa hankinnoista esimerkiksi excelissä.

PRO- ja HUOLETON-käyttäjät pääsevät tämän suhteen huomattavasti helpommalla! Tällöin tulee kirjata käyttöomaisuuden hankinnat kululajilla Kone- ja kalustohankinnat (<3v. kalusto) tai Atk-laitehankinnat (<3v. kalusto) ALViniin ja vastaavasti käyttöomaisuuden myynnit kululajilla Liiketoiminnan muut tuotot. Lisäksi tulee ilmoittaa Tilinpäätöksen tilauslomakkeella nämä tarkastettavat tositteet. Näin kirjanpitäjä tietää tehdä tilinpäätöksessä oikeat korjaukset näiden tositteiden kirjausten osalta.

Esimerkki:

Yrittäjä hankkii tilikaudella 2020 pakettiauton, jonka hankintahinta on 12.400€ (alv 24%). Lisäksi yrittäjä ostaa kannettavan tietokoneen hankintahinnaltaan 1.240€ (alv 24%) sekä peräkärryn yksityiseltä henkilöltä 3.000€ (alv 0%).

ALVinissa pakettiauto 12.400€ kirjataan kululajilla Kone- ja kalustohankinnat (<3v. kalusto) ja alv = 24%. Tilinpäätöksen tilauslomakkeelle tulee merkitä kyseinen tosite tarkastettavaksi. Kannettavan tietokoneen käyttöikä arvioidaan jäävän alle 3 vuoteen, joten tämä 1.240€ kirjataan kertakuluna kululajille Atk-laitehankinnat (<3v. kalusto) ja alv = 24%. Peräkärry kirjataan kululajilla Kone- ja kalustohankinnat (<3v. kalusto) ja alv = 0%. Tilinpäätöksen tilauslomakkeelle tulee merkitä kyseinen tosite tarkastettavaksi.

Tilinpäätöksen yhteydessä pakettiauto (arvonlisäveroton arvo) 10.000€ sekä peräkärry 3.000€ siirretään taseeseen eli näin poistuvat tuloslaskelmalta kuluista. Molemmat ovat koneita ja kalustoa, joista voi tehdä poistona 25% menojäännöksestä > (10.000€ + 3.000€) * 25% = 3.250€.

Kirjanpidossa kulua tulee siis tilikaudelle 2020 3.250€ ja taseeseen jää arvoa 9.750€.

Seuraavalla tilikaudella 2021 yrittäjä myy kyseisen peräkärryn hinnalla 2.480€ (alv 24%).

ALVinissa tuo myynti 2.480€ kirjataan kululajilla Liiketoiminnan muut tuotot ja alv = 24%. Tilinpäätöksen tilauslomakkeelle tulee merkitä kyseinen tosite tarkastettavaksi.

Tilinpäätöksessä myynnin arvonlisäveroton osuus 2.000€ kirjataan taseeseen vähentämään Koneiden ja kaluston arvoa ja vastaavasti pois tuloslaskelmalta tuloista. Näin poiston pohjana oleva menojäännös on 9.750€ - 2.000€ = 7.750€ ja tästä siten poisto 7.750€ * 25% = 1.937,50€.

Kirjanpidossa kulua tulee siis tilikaudelle 2021 1.937,50€ ja taseeseen jää arvoa 5.812,50€.

Aiheesta lisää luettavissa:

Vastasiko tämä kysymykseesi?