Har du laddat upp din Mängdförteckning och vill börja göra dina uttag?

Följ dessa enkla steg för att börja skapa ditt första uttag och göra uttagsförfrågningar mot din beställare. Du kan göra detta på två olika sätt:

  1. Skapa en uttagsförfrågan på en enskild kod

  2. Skapa uttagsförfrågningar på flera koder samtidigt direkt från mängdförteckningen

Som default i systemet så finns det alltid ett arbetsuttag som kallas för "Working On", här kan man temporärt lägga sina uttag och sedan flytta dom till ett perioduttag.

Del 1 - Skapa en uttagsförfrågan på en enskild kod

1. Välj det projekt och den mängdförteckning du vill skapa uttagsförfrågningen på.

2. När du skapar dina första uttagsförfrågning på dina koder kommer mängdförteckningen att startas automatiskt. Detta kan också göras manuellt via admin-panelen -> mängdförteckning. Där finns det en knapp som heter "Starta MF".

När MF:en startas så kommer systemet att börja spåra förändringar som görs, t.ex. tillkommande eller ändring av koder. Raderna för tillkommande koder kommer då att vara gula. Ändring av en kod kommer att medföra att en ny kod skapas och den gamla blir inaktiverad och texten blir grå. Har du uppmärksammat ett fel i mängdförteckningen efter inläsningen så har du möjlighet att korrigera detta innan mängdförteckningen "startas" utan att det spåras.

3. I Mängdförteckningsmodulen, gå till den kod och underkod du vill göra ett uttag på och klicka på den svarta plusknappen till höger på raden.

4. I den ruta som öppnas, scrolla ner till rutan som heter "Lägg till nytt Uttag".

Är det första gången du gör en en uttagsförfrågan så är arbetsuttaget "Working On" förvalt, om du vill börja lägga in uttagsförfrågningar som är kopplade till ett skarpt perioduttag så behöver du skapa det först.

Du skapar perioduttaget på den ljusröda knappen med ett plustecken på.

5. Ett fönster öppnas och du får ange ett namn på perioduttaget och ange ett måldatum för när uttaget ska stängas. Måldatumet har ingen funktion och är endast informativt. Tryck på knappen Spara längst ner för att skapa perioduttaget.

6. Bredvid perioduttagets namn och datum (till höger) i rutan kan du nu lägga in den mängden/beloppet som du vill ta ut kopplad till det valda perioduttaget.

7. När du fyllt i mängden kan du även lägga till en specifikation för uttagsförfrågningen för att förtydliga och öka spårbarheten.

8. Om du har ett underlag/verifikat kopplad till mängden så kan du bifoga det i nästa ruta längre ner. När du har laddat upp verifikatet så kan du ange vilken typ av verifikat det är som du har laddat upp.

Tillgängliga verifikattyper att välja på är:

B - Beräkningsrapport

M - Modeller

P - Planritning

S - Sektionsritning

T - Tvärsektioner

O - Övrig

Om det finns angivet från en beställarpart alt. en intern kravställning för verifikat så kommer dessa ikoner/bokstäver att bli gröna om du uppfyller det villkoret alt. röd om det inte uppfylls. Finns inte verifikatet angivet från beställare eller internt så kommer det att dyka upp en svart bokstav för det verifikatet. Detta kommer att listas under historiska uttag på koden.

Nästa steg

När uttagsförfrågningarna har skapats så behöver man gå in på sidan "Sammanfattning" i Mängdförteckningsmodulen och skicka vidare uttagsförfrågningarna för Intern Granskning.


Om projektet är konfigurerat med användningsmodellen "Beställarpart" så skickas uttagsförfrågningarna vidare för Extern Granskning efter Intern Granskning.


Om projektet är konfigurerat med användningsmodellen "Separat" så anses uttagen vara godkända efter interngranskningssteget. Det finns då en möjlighet efter interngranskningssteget att exportera eller e-posta mängdredovisning för de(n) specifika uttagsförfrågningarna.

Läs mer om det i nästa artikel. "Hur du skickar uttagsförfrågningar för granskning."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 2 - Skapa uttagsförfrågningar på flera koder samtidigt direkt från mängdförteckningen

Om du vill lägga till flera uttagsförfrågningar på samma gång och lägga till specifikation samt verifikat i efterhand följ nedan steg.

1. Inne på mängdförteckningsmodulen, uppe i högra hörnet finns en mörkgrå knapp med ett plustecken. Klicka på den gråa knappen för att påbörja inmatningar kopplad till ett perioduttag.

2. Om du behöver skapa ett nytt perioduttag klicka på den ljusröda knappen med ett plustecken.

3. Ett fönster öppnas och du får ange ett namn på perioduttaget och ange ett måldatum för när uttaget ska stängas. Måldatumet har ingen funktion och är endast informativt. Tryck på knappen Spara längst ner för att skapa perioduttaget.

4. Efter att du skapat ett nytt perioduttag alt. valt ett öppet pågående perioduttag så kan du börja lägga till mängder och belopp på koderna i mängdförteckningen.

5. Längst till höger på varje kods rad har det nu dykt upp en ruta där det står antingen mängd eller belopp.

6. Lägg till mängd eller belopp på dom koder där du önskar att skapa en uttagsförfrågan.

7. När du är klar med inmatningen, gå tillbaks högst upp på sidan och klicka på "+ Spara Ändringar".

Nästa steg

När uttagsförfrågningarna har skapats så behöver man gå in på sidan "Sammanfattning" i Mängdförteckningsmodulen och skicka vidare uttagsförfrågningarna för Intern Granskning.


Om projektet är konfigurerat med användningsmodellen "Beställarpart" så skickas uttagsförfrågningarna vidare för Extern Granskning efter Intern Granskning.


Om projektet är konfigurerat med användningsmodellen "Separat" så anses uttagen vara godkända efter interngranskningssteget. Det finns då en möjlighet efter interngranskningssteget att exportera eller e-posta mängdredovisning för de(n) specifika uttagsförfrågningarna.

Läs mer om det i nästa artikel. Hur du skickar uttagsförfrågningar för granskning.

Hittade du svaret?