I denna artikel går vi igenom dem olika delarna för hur du skickar dina uttagsförfrågningar för intern och extern granskning.

  1. Granska, redigera och skicka vidare uttagsförfrågningarna till nästa steg, Intern Granskning

  2. Intern Granskning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 1 - Granska, redigera och skicka vidare uttagsförfrågningarna till nästa steg, Intern Granskning

1. I modulen Mängdförteckning under fliken "Sammanfattning" kommer du se dom uttagsförfrågningar som skapats. Har du inte skapat en uttagsförfrågan ännu? Läs mer om hur du gör det i denna artikel.

Om du inte ser något i denna vy, kontrollera att du valt rätt mängdförteckning uppe i det högra hörnet. Du kan även filtrera vyn på knappen uppe till höger så att du t.ex. endast ser uttagsförfrågningar som är kopplade till ett specifikt perioduttag.

2. När du vill skicka vidare uttagsförfrågningarna till nästa steg, Intern Granskning. Klicka på den gröna knappen med en högerpil på.

Innan du skickar uttagsförfrågningarna för intern granskning kan du kontrollera och ev. korrigera uppgifterna; mängder/belopp, specifikationer och verifikat.

Om något skulle vara fel i dom uttagen du skapat kan du i denna vy enkelt redigera den/dem raderna som är fel. Klicka på pennan på den rad som du vill redigera.

(Om du har verifikat som är tvingande kommer du inte kunna skicka vidare till nästa steg innan du uppfyller villkoren för verifikaten)

3. I rutan som öppnas kan du göra följande ändringar:
- Ändra perioduttag för uttagsförfrågningen.
- Ändra vilket belopp eller mängd som ska tas ut.
- Lägga till eller ändra specifikation för den mängd som ska tas ut.
- Lägga till eller ändra dokument/verifikat som är kopplad till uttagsförfrågningen.

När ändringarna eller kompletteringarna är klara, klicka på "Spara".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del 2 - Intern Granskning

1. Den person som sedan ska interngranska uttagsförfrågningarna kommer då få en notifikation på att den har uttag att granska.

2. När man klickarnotifikationen förs man direkt till sidan och vyn för interngranskning.

3. Längst till höger finns det två knappar en grön knapp med en bock i och en grå knapp med ett kryss i.

En knapp för att godkänna och en knapp för att neka.

4. När du som internt ska granska uttaget kontrollerat uppgifterna kan du sedan godkänna den interna granskningen eller neka den och skicka tillbaka för kompletteringar.

När du nekar en intern granskning får du upp en ruta där du kan definiera vad som saknas eller vad som inte är korrekt, du kan även bifoga filer, om sådant skulle behövas.

Om uttagsförfrågningen blir godkänd vid den interna granskningen finns då möjlighet att skicka vidare uttagsförfrågningen till nästa steg.

Om projektet är konfigurerat med beställarpart dvs användningsmodellen "Beställarpart" används så är nästa steg "Extern Granskning".

Om användningsmodellen "Separat" används så anses mängden vara godkänd efter steget "Intern Granskning". Det finns dock möjlighet ändå att skicka en granskningsbegäran till en beställarpart via e-post alt. exportera ut den specifika uttagsförfrågningen.

I denna användningsmodell så kan hela perioduttaget exporteras när det är klart och sedan levereras till en beställarpart på t.ex. en projektportal. Vid export så väljer användarna vilket underlag som ska exporteras, som minimum exporteras alltid en Excel sammanställning för perioduttaget som är likt många Excel uppställningar som används i branschen för att hantera mängduttag.

Hittade du svaret?