All Collections
App: Zásilkovna (Packeta)
Česky
Povinnost udávat hmotnost zásilky
Povinnost udávat hmotnost zásilky

Co dělat s chybovými hlášeními o chybějících hmotnosti balíčků při importu objednávek do Zásilkovny

Pavel Darmovzal avatar
Written by Pavel Darmovzal
Updated over a week ago

Zasilkovna vyžaduje zaslání informace o hmotnosti s každou zásilkou importovanou do jejich systému prostřednictvím rozhraní API nebo přes CSV soubor.

Aby to napojení na Zasilkovnu zajistilo, sečte váhy všech variant produktů v objednávce a odešle tuto informaci do Zásilkovny spolu s objednávkou.

Zkontrolujte, zda jste ke každé variantě produktu přidali hmotnost

Nejčastějším problémem je, že váha byla přidána pouze k jedné variantě produktu v domnění, byla přidána ke všem. Shopify ale vyžaduje přidání hmotnosti ke každé variantě zvlášť.

Jak upravit váhu varianty produktu v Shopify

Nastavte váhu variant v detailu produktu

Váhu varianty můžete upravit v detailu produktu, jako na snímcích obrazovky níže:

Zasilkovna Shopify - vaha produktu

Poté, co jste otevřeli nastavení pro konkrétní variantu, musíte přidat váhu pro každou z nich.

Nastavení hmotnosti variant v hromadném editoru

  1. Přejděte do sekce "Produkty" v aplikaci Shopify

  2. Označte produkty, které chcete upravit

  3. Klikněte na tlačítko "Upravit produkty"

  4. Klikněte na "Přidat pole" a vyberte "Hmotnost".

  5. Vyplňte váhy pro konkrétní varianty

  6. Po dokončení úprav nezapomeňte kliknout na "Uložit".

Did this answer your question?